NYHETSHYGIENE: Det er god nyhetshygiene å bruke tid i Ordet! Det er også smart å lese Bibelen sammen med andre. På den måten kan vi rettlede hverandre, skriver Jan Torland.

Nyhetshygiene

For ikke så lenge siden hadde jeg besøk av noen venner fra Ukraina. De gjør en enestående innsats for å hjelpe menneskene rundt seg. Under siste samtalen jeg hadde med dem, lærte de meg et nytt ord; «nyhetshygiene».

Krigen med Russland er inne i sitt andre år. Nyhetsbildet har vært og er intenst. Mine venner har måttet lære seg å beskytte seg mot den store flommen av nyheter som skyller over dem hver eneste dag. Det betyr at de noen ganger tar pauser fra å se nyhetssendinger. Andre ganger er de selektive på hvilke nyheter de tar inn over seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nyhetshygiene, ordet har fulgt meg siden den oppbyggelige samtalen jeg hadde med mine ukrainske venner. Vi trenger jammen å utøve nyhetshygiene her til lands også, selv om landet vårt ikke er i krig. Det er viktig å følge med på hva som skjer, men vi trenger slett ikke følge med på alle skandalene eller nyhetsinnslag som kun skaper frykt.

La oss oppsøke de gode nyhetene! De gode nyhetene finner du i Guds ord. En statistikk fra 2003 forteller oss at 24 prosent av norske kristne leser Bibelen eller Nytestamentet daglig eller nesten daglig. Denne statistikken har trolig ikke forandret seg særlig mye til det bedre, så vi har mye å gå på!

«La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» (Kol 3,16).

Det er lurt å stadig lese i evangeliene. Her lyser de gode nyhetene imot oss! Det er også smart å lese Bibelen sammen med andre. På den måten kan vi rettlede hverandre.

Det er god nyhetshygiene å bruke tid i Ordet! Her finner du oppbyggelige nyheter!