LYTTE: Lytter du ydmykt til de evige ordene i Bibelen, som har Gud som opphavsmann, vil du høre det som kan frelse deg, skriver Dag Martin Østevold. Foto: Steinar M. Heggen

«Livskunsten – snar til å høre, sen til å tale og sen til vrede …»

Dette er så vanskelig levekunst!

Har ikke kvaliteten på disse tre sider ved den praktiske livskunsten allerede vist sin dramatiske effekt i familien min, på arbeidsplassen din og i menigheten vår?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er så viktig at Jakob sier det gjelder hvert menneske og: dette må dere vite, mine kjære søsken. For vår praksis på disse områdene er tegn på grad av visdom og et liv i helliggjørelse. Det er så viktig, fordi vi alle er viktige, elsket og verdifulle.

Jakob taler om to praktiske ferdigheter: å lytte. Og å tale. Han taler om én emosjon: Sinne. Det er én ting Jakob sier vi skal være raske til: «Enhver må være ‹snar til å høre›.» Og to ting vi skal være trege til: «Enhver må være ‹sen til å tale og sen til vrede›.»

Jeg synes ofte det er lettere å tale selv, enn å lytte til andre. Og til meg var det en som sa en gang: «Du har fått én munn og to ører for at du skulle høre dobbelt så mye som du snakker.»

Jeg har oftere hørt politikere si til hverandre på Debatten: «Nå var det jeg som hadde ordet, så la meg snakke ferdig» enn: «Si noe, da.»

Lytteferdighetene i livet er viktigere enn taleferdighetene. Selv de som taler med to tunger (Gud forby), kan bare tale med én munn.

«Klok er den som sparer på ord, den forstandige holder hodet kaldt. Selv den dumme regnes for vis når han tier, og klok så lenge han holder munn.» (Ord. 17,27–28)

Hvordan kan du bli en bedre, aktiv lytter?

Du trenger ikke å snakke for å bli frelst. Men det finnes ingen som blir frelst, som ikke har lyttet. Til Kristus. Derfor er Gud den aller viktigste du må være snar til å lytte til. Lytteferdighetene til Ham er viktigere enn taleferdighetene!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den Hellige Ånd sier jo: «Ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler!» Derfor kan jeg ikke annet enn å glede meg over at mange i Norge i disse dager lytter til Bibelen som er blitt utgitt på podkast. Og at det finnes en Bibel med stor skrift. Halleluja!

Lytter du ydmykt til de evige ordene i Bibelen, som har Gud som opphavsmann, vil du høre det som kan frelse deg. Det som helbreder din sjel. For: «Helt fra barndommen kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, oppdragelse i rettferdighet, så det menneske som hører Gud til kan være fullt utrustet til all god gjerning.»

Jesus Kristus, som er selve Visdommen, kommer gjennom Bibelordet til deg med livsforvandlende hjelp som har med hele vårt liv og all evighet å gjøre. Han kommer med tro, med nåde for synder til alle slags syndere, nåde til liv og hjertets ro under alle forhold. Vè den som ikke vil lytte til Ham.

Herren Jesus sier: «Salig er den som hører Guds ord og tar vare på det!» Og jeg må si: All min korte livserfaring i møte med andre har bekreftet dette. De som har lyttet til ham, er salige.

Ham hører vi når vi lytter først oppmerksomt til bibelordet og deretter inn i bønnens verden. «Den som har øre han høre hva Ånden sier til menighetene!»

Hadde leg og lærd vært «snar til å lytte» til Gud, til ordet som så mange ganger er «blitt innplantet i dem» det som har makt til å frelse deres sjeler – og tatt vare på det de hadde hørt i et ydmykt hjerte – hadde det forvandlet folk og nasjoner. Også gudshusene i vårt land ville vært full av Guds barn i alle aldre.

Hvordan kan du bli en bedre, aktiv lytter til Gud? Ved å huske på at det er en Guds befaling. Og derfor også et løfte. Ved å lese det evige ordet i Bibelen om Ham som er Ordet. Ved å be som Salomo til Gud, om å få et lydhørt hjerte som skiller mellom godt og ondt. Ved, som Maria, å få sin kropp og sjel til å bli stille ved Mesterens føtter. Ved å fortsette å øve seg i dette.

Hvordan kan du bli en bedre lytter til mennesker? Ved å gi folk tid til å snakke ferdig. Ved å bruke begge ørene. Ved ikke å øve på responsen mens folk ennå snakker. Ved å stille oppfølgende spørsmål til det du hører. Ved å være oppmerksom på folks kroppsspråk, tonefall og emosjoner. Ved å være oppmerksom på at du kan mistolke dette og høre ting som ikke ble sagt. Ved å øve seg i å være komfortabel med stillhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg får ta resten i en annen andakt en annen gang. Hvis Gud vil. Gud velsigne deg og Guds velsignelse over vår felles lyttepraksis.

Jak. 1,19–21

«Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede! For manns vrede virker ikke det som er rett for Gud. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot Ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler.»