JESUS I VÅRE LIV: For oss handler det om å gi Jesus rom i våre liv, å lytte til Hans røst og handle etter Hans Ord, skriver Håkon C. Hartvedt.

Kristus lever i meg

Tenk å kunne si det? Ja, takk og lov, vi kan det, for slik kan vi lese det i Gal. 2,19–20:

«For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ved å erkjenne og bekjenne at vi ikke makter å leve etter loven, og ser at Jesus er vårt eneste håp, og overgir oss til Ham, dør vi bort fra loven og får nytt liv i Kristus Jesus. Og ikke bare det: Jesus tar også bolig i oss. Halleluja! så fantastisk. Og dette er ikke det eneste ordet som handler om at Gud selv vil ta bolig i oss. Johs 14,23 sier: «Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.»

Så passer det også fint å trekke fram ordet i Johannes 15,4: «Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg.»

For oss handler det om å gi Jesus rom i våre liv, å lytte til Hans røst og handle etter Hans Ord.

Ønsker lære Deg mere å kjenne,

ønsker bli preget av Din kjærlighet,

kjenne styrken fra Ånden seg sprenge

fram i hjertet som fylles med fred.

Jeg vil se fram mot Ditt herlige komme,

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg vil se inn i alt Du har gjort,

og legge bak meg det falske og tomme.

Led meg du Frelser i smått og i stort.