JESUS: Jesus er alltid i aktivitet, skriver Irene Krokeide Alnes.

Jesus er alltid i aktivitet

Fil 4,19: – Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus.

Min Gud. Så personlig kan vi ha det med Gud. Han er min og jeg er hans. Han er ikke en fjern likegyldig Gud som stirrer på oss med tomme øyne. Nei, han er min Gud, en personlig nærværende og levende interessert Gud. Som så gjerne vil delta i min hverdag. Alt som tjener meg til det beste, gjør han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fil 1,6: Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.

Min Gud skal. Han ikke bare kan og vil utrette store ting utenfor og inni oss, Han skal. Det vil skje. Han har bestemt det, og det eneste som kan hindre han, er vårt nei.

Gud har nemlig gitt noen løfter som han skal oppfylle. For han er løftenes trofaste Gud.

Han svikter ikke sitt ord. Han gleder seg over å få utføre det han har lovet oss.

Etter sin rikdom.

Guds rikdom minker aldri. Den er alltid overveldende stor. Samme hvor mye han øser ut over sine barn, sitt folk, nasjonene, så minker den ikke. Og han er aldri knipen. Han holder ikke noe tilbake av dette som han skal gi.

Vi tar med enda en stadfestelse på det.

Når da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham! Matt 7,11

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bønn er en nøkkel til Guds gaver. Gir du ham ditt behov, så øser han ut.

Fylle all deres trang.

Han skal etter sin rikdom, fylle deg med sin nåde, tilgivelse og kraft. Det minker aldri på hans konto.