VÅRT INDRE: Skal det bli noe annet enn en demonstrasjon, må vi fornyes i vårt indre – ved Guds ord, ved bønn for Guds ansikt, ved fellesskap med andre troende, skriver Egil Sjaastad.

Forvandling innenfra

«Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne» (Rom 12,2).

«Denne verden» er her mennesker som har vendt Gud ryggen. De er ikke klar over sin tilstand før de blir vakt opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Apostlene kunne skildre ulike miljøer og enkeltmennesker i sin samtid på nokså provoserende måter. Her er noen eksempler: «Deres forstand er formørket. De er fremmede for livet i Gud ved den uvitenhet som er i dem fordi de har forherdet sine hjerter» (Ef 4,18). De famler i blinde uten selv å skjønne det.

Deres verdisett er preget av «verdslighet». På ulike måter «ærer og dyrker de det skapte» (Rom 1,25). Ja, noen omtales slik: «De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet» (Judas brev 13).

En kristen har fått et nytt verdisett, men fristes stadig til å dyrke denne verdens gud. Derfor er det noen ganger nødvendig å si nei. Skal dette bli noe annet enn en demonstrasjon, må vi fornyes i vårt indre – ved Guds ord, ved bønn for Guds ansikt, ved fellesskap med andre troende. For det er slik Guds Ånd vil forvandle oss innenfra, så våre nei og ja springer fram av omsorg for dem vi lever blant.