JOSEFS PRØVELSER: Josef sier tydelig til sine brødre at både hans prøvelser og «favør» var til for noe større, skriver Sverre H. Skilbreid.

Favør er mer enn gode valg

Historien om Josef i Det gamle testamente er en av de kjæreste vi har i Bibelen. Den er så løftende. For hver gang det går ned, går det deretter enda mer opp. Enten Josef kastes i brønnen eller fangehullet. Vi har så lov til å bli inspirert av Josef. Men vi trenger å vite hva som ligger bak.

Det er ingen tvil om at Josef tok gode valg. Han hadde en god karakter som stadig vokste. Istedenfor å gi opp eller lage bråk da han ble urettferdig fengslet, ga han seg til å tjene dem omkring seg, og fikk raskt tillit. Det igjen fikk ham ut av fengselet. Han var allerede kjent for hva han kunne hjelpe Farao med.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Romerbrevet 5 sier: «Ja, ikke bare det, vi priser oss lykkelige også over våre trengsler. For vi vet at trengslene gir utholdenhet, utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinn får håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss.»

Det var mer enn gode valg hos Josef. Guds eget håp løftet karakteren i ham. Hvordan ville det sett ut uten? «Favør» er et populært uttrykk blant mange kristne i dag. Men vi kan tendere til å tenke individuelt om det og søke egen ære.

Josef sier tydelig til sine brødre at både hans prøvelser og «favør» var til for noe større. (1 Mos 45,5) Brødrene hans forårsaket først Josefs ulykke. Men så brukte Gud dette til å redde dem. Og Jakobs sønner kunne bli til et folk.