GUDS FRED: Min bønn for deg er at Guds fred som overgår all forstand, skal innta og bevare ditt hjerte, sinn og tanke i Kristus Jesus, skriver Dag Øyvind Østevold.

«Alltid ha fred?» Har du vært i min familie?

Leste du Bibelteksten helt til høyre på denne siden? Gjør det igjen. For det er Guds eget ord som er det sentrale.

Hva hørte du?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg hørte et stort og herlig løfte.

Pluss én kraftig oppfordring.

Begrunnet med en påstand.

Alt er til deg, kjære leser. For ordet sier, uten å diskriminere, at det gjelder til: Den som …

Løftet fra Gud er at du alltid kan ha fred! Hvilken stor ting at Gud er «fredens Gud!» Ikke bare som en objektiv sannhet. Han vil være fredens Gud for hvert menneske. Også for deg kan det være «Peace in our time!» Det høres ut som herlighetsteologi, sier du.

Men sann bibelsk teologi er herlighetsteologi. Fra herlighet til herlighet. Midt i kors og trengsel. Profetens lovede fred er ikke noe strev.

Ikke noe du må produsere selv. «Alltid ha fred?» Si det til folk i Ukraina. «Alltid ha fred?» Har du vært i min familie?

Men det betyr ikke nødvendigvis noen ytre fred. Nei, freden profeten taler om er en velsignet gave som flyter stille og bestemt fra Guds milde farshjerte: Skriften sier jo: «Ham lar du alltid ha fred.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men det er en begrensning profeten gir: «Freden forblir og hviler over den som har et grunnfestet sinn.» At ting må være skikkelig grunnfestet, er ikke bare en nødvendighet når du skal bygge terrasse som skal vare noen år, eller skal sette basketballstativet på plass i nabolaget.

Det aller viktigste for deg er å være grunnfestet i Guds ord og løfter. For hva er det som kjennetegner dem som er grunnfestet der? Profeten sier: «Til Deg setter han sin lit.»

Har du et fredfullt sinn? Vil du ha ordentlig fred, Norge? En annerledes fred som gir deg en fast og stø ånd?

Herren har vist deg veien! Det ligger i profetens kraftige oppfordring: «Sett deres lit til Herren!» Hvor lenge da? «Til alle tider!» I dag.

Stol på Herren av all din makt og sett ikke lit til din forstand! Ha tillit til Herren Jesus Kristus! Bare den som setter sin lit til Kristus og Hans frelse blir styrket med kraft i sitt indre menneske.

Derfor ber Paulus for oss at Kristus må bo ved troen i våre hjerter for at vi kan være «rotfestet og grunnfestet i kjærlighet». Det er den som ved Guds nåde er dette, som Gud i sin nåde også lar ha et fredfullt sinn.

Den som i motsetning går sine egne veier, gjør Gud i stedet urolig og fryktfull. For at Hans fred til slutt kan komme. Jesus sier jo: «Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir.» Og Han sier: «I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.»

Profetens påstand for er denne: «For i Herren Herren har vi en evig klippe.» Herren er Jesus Kristus. Han er din kilde til fred. Bibelen sier: «Når vi nå er blitt rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Herren Jesus ga sitt liv på korset for alle dine synder, så du kunne få fred med Gud og kjenne Guds fred.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han har bevist at Han er vår sjels elsker, dødens overmann og Livets kilde. Jesus Kristus er klippen som brast for deg. Klippen som alle vise drikker fra! (1.Kor. 10,4) Han er den som gir sin fred til den med et urolig hjerte. En fred som overgår all forstand.

Bare i Jesus Kristus kan du få et grunnfestet sinn. Når du setter all din lit til Jesus Kristus og til Herrens ord til alle tider, da er du både på vei til å bli sementert og på vei til Himmelen.

Da bygger du på en klippe. På fast grunn som holder. Dette alene er veien til fred med Gud. Og for ditt urolige hjerte. Det kan du også få bekreftet av mange. Også av mange som bor i Ukraina.

Min bønn for deg er at Guds fred som overgår all forstand, skal innta og bevare ditt hjerte, sinn og tanke i Kristus Jesus. Og når du lever ditt liv, husk apostelen Paulus` ord og gled deg over det avsluttende løftet:

«Alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verdt – gi akt på det! Det som dere har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.»

Jesaja 26,3–4

«Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren Herren har vi en evig klippe.»