NY JORD: En gang vil Gud skape en ny himmel og en ny jord og det blir ikke noe lappverk, skriver Håkon C. Hartvedt. Illustrasjonsfoto. Foto: Adobe Stock

Den sanne drømmen

I et dokumentarprogram som hadde tittelen «Blå åker», og som ble vist på TV for en del tiår tilbake, viste hvordan en i -60, -70 og 80-årene fisket norskekysten tom for sild og lodde.

Men på -90-tallet var silden og lodden på plass igjen. «På underfullt vis har naturen reparert seg selv», het det i programmet.

Vi vet hvem som står bak. Det er vår Gud. Han som kan gjøre alle ting nye. Likevel er dette bare et svakt bilde på det Evangeliet snakker om, og det som kommer til å skje når Gud skaper den nye himmel og den nye jord.

Evangeliet vitner også om en ny pakt, og det er det største. Det som Moseloven med sine bud og krav aldri maktet å gjøre for vår frelse, ble gjort mulig ved Jesu soningsdød for våre synders skyld. Slik ga Jesus nytt håp til oss som ellers ville vært fortapt.

Men en gang vil Gud altså skape en ny himmel og en ny jord og slik gjenopprette det som vi så sørgelig har ødelagt med forurensing og uforstandige inngrep i naturen. Noe lappverk blir det altså ikke, men en ny vidunderlig jord vil stå fram.

Jeg tror på jordens forvandling

en gang, en tid et sted,

en fremtid hvor Guds himmel

til jorden senkes ned,

en evighet av glede da alt det vakre her

Artikkelen fortsetter under annonsen.

blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der.

(Eivind Skeie)