KRF-ERE: Marie Ljones Brekke og Geir Jørgen Bekkevold. Fotokollasje: Astrid Dalehaug Norheim og Carina Johansen, NTB scanpix

Uenige om KrF bør gi opp abortkampen

To av tre KrF-velgere blant aktive kristne er mot dagens abortlov. Politiker Marie L. Brekke vil stramme loven inn, mens partikollega Geir J. Bekkevold vil avlyse KrFs abortkamp.

– Jeg er glad for at det er et stort flertall for ikke å støtte dagens abortlov, men fremdeles holde kampen mot den varm, sier Marie Ljones Brekke, KrF-politiker i Stavanger bystyre.

Nesten to av tre KrF-velgere støtter ikke loven, ifølge Dagens kartlegging av aktive kristne.

Samtidig planlegger 8. mars-komiteen i Oslo å ha dette som hovedparole på årets kvinnedag: «Abort er kvinners valg - Fjern nemdene».

KrFs seier i tvillingabortsaken har provosert SV og Ap til å ville utvide grensen for selvbestemt abort.

– Det kan godt hende at KrFs viktigste rolle i debatten framover blir å forsvare abortloven mot ytterligere liberaliseringsforslag, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

– Står i spagat

Han er ikke overrasket over atmange kirkeaktive KrF-velgere er mot abortloven, og mener at partiet vil tape kjernevelgere dersom de endrer standpunkt om selvbestemt abort.

Samtidig vil partiet også slite med å nå nye velgergrupper dersom de aktivt fronter motstand mot selvbestemt abort, påpeker Bergh.

– De står i en spagat i det å holde på kjernepolitikken og samtidig skulle appellere til nye grupper. Da er nok også det å skulle ha et radikalt nytt syn på abort uheldig med tanke på kjernevelgerne, sier valgforskeren.

Fact box

Frp skårer høyt

Bergh er samtidig overrasket over at så mange Frp-velgere i undersøkelsen er mot abortloven. Disse utgjør likevel bare rundt 2 prosent av hele utvalget i Dagens undersøkelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nå er dette et skjevt utvalg av Frps velgere, men det viser at det er et segment blant Frps velgere som er aktive kristne og er skeptiske til abortloven, sier Bergh.

Partiet De Kristne skårer høyest i abortlovmotstand, men disse velgerne er også en liten gruppe av utvalget respondenter.

Blant de andre partiene er det betydelig høyere støtte til abortloven.

Ulike syn i KrF

Geir J. Bekkevold, helsetalsperson for KrF på Stortinget, mener at abortdebatten høsten 2018 viste at det er umulig å få endret loven noe mer i restriktiv retning.

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Han er en av flere KrF-topper som i fjor tok til orde for å avlyse kampen mot selvbestemt abort når KrF skal vedta nytt partiprogram våren 2021.

– Her handler det om å velge sine kriger og hva man skal bruke politisk kapital på. Denne diskusjonen må partiet ta, sier han.

Bekkevold er ikke overrasket over at så få som 15 prosent av KrF-velgere i Dagens undersøkelse er enig med ham når det gjelder å si ja til abortloven.

– Jeg vet at det er litt ulike syn i KrF.

Han understreker at de alle har et felles ønske om at aborttallene skal ned og at flere skal velge å bære fram barnet sitt.

– Så er det ulike oppfatninger om hva som er best å gjøre: Å endre loven eller sørge for gode tiltak? Forholdsvis mange i undersøkelsen er litt usikre, og det skjønner jeg godt, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Endre holdninger

Marie Ljones Brekke tror det er viktig for mange velgere at KrF står fast på motstanden mot abortloven. Hun tror det er mulig å justere litt her og der på sikt.

Hvordan en slik lov skal se ut og fungere, har hun ikke konkrete forslag til.

– Man får ikke endret abortloven over natta, det vil være en lang prosess. Vi må stadig jobbe for å styrke rettighetene til det ufødte liv. Jeg tror det kan skje en endring i befolkningen.

Ifølge Medisinsk fødselsregister har antall aborter gått ned siden 2010.

– Ikke en ideell verden

Bekkevold mener på sin side at det er en fryktelig vanskelig jobb å skulle endre samfunnets holdning til abortloven, i og med at den balanserer mellom kvinners selvbestemmelse og fosterets rettsvern.

– Vi forholder oss til en ikke ideell verden, men en verden full av dilemmaer, noe jeg synes abortloven er et eksempel på, sier han.

Stortingsrepresentanten tror partiet er modent for å ta diskusjonen, men er usikker på om velgerne er det.

– Det er ikke godt å si.

Programprosess

Bekkevold tror abortloven vil bli et tema i programkomiteens arbeid det neste året. I det minste bør formuleringen bli mer tydelig enn den er i dag, mener han.

– Programkomiteen har en utfordring i å formulere noe som er forståelig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Leder for programkomiteen, Erik Lunde, påpeker at hele partiprogrammet er oppe til behandling, men han tror ikke det blir noen store endringer når det gjelder abortloven.

– KrF har et tydelig prinsipielt utgangspunkt i dette spørsmålet, og jeg ser ikke for meg at programkomiteen vil foreslå å endre dette, sier Lunde.

– Levende debatt

Ingelin Noresjø (KrF), nestleder og statssekretær i Samferdselsdepartementet, sier at det har vært en levende debatt om abortloven har pågått i mange år i partiet, men at den ikke dreier seg om å legge ned kampen mot abortloven.

Spørsmålet er derimot om KrF klarer både å ta hensyn til barnet og å ta innover seg etiske dilemma rundt kvinners selvbestemmelse, ifølge Noresjø.

OPPFORDRING: Nestleder Ingelin Noresjø håper på et lavmælt debattnivå i abortsaken i KrF.

– Praktiske utfordringer

– Bør KrF konkretisere hvordan dere ville endret abortloven om dere fikk stortingsflertall?

– Vi bør ha diskusjonen, i alle fall. Ideologisk er det ingen tvil om hvor vi står, men vi får noen praktiske utfordringer med politikken vår, og den debatten bør vi ta, sier hun.

– Debattene sporer av

– Vi skal passe oss for å stille oss til doms over valgene kvinner gjør. Samtidig må det være lov å være mot abort. Det er der debattene ofte sporer av i den ene eller den andre retningen, sier hun.

Noresjø er tilhenger av å få et mer nyansert og lavmælt debattnivå i abortsaken

– Ofte er debatten så vanskelig at jeg velger å være taus. Mange orker ikke å ta debatten fordi det er så sterke fronter. De blir skremt til taushet, sier nestlederen.

----------

Denne saken er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen.

Kartleggingen av Kristen-Norge er gjort med støtte fra Fritt Ord.