President Donald Trump under valgkampmøte i Tulsa, Oklahoma på lørdag. Foto: Ian Maule/Tulsa World via AP Photo

Trist, men forståelig at skepsisen mot USA øker

Verden blir et farligere sted når USAs egeninteresser og landets rolle som verdensvid forsvarer av frihet og demokrati ikke lenger er selvsagte, sammenfallende verdier.

Den norske befolkningens støtte til hovedlinjene i vår utenrikspolitikk ligger fast, selv i en så omskiftelig tid på den globale scenen som den vi opplever nå. Norsk Utenrikspolitisk Institutts (NUPI) nye undersøkelse, som nylig ble omtalt i Dagen, viser at nordmenns støtte til internasjonalt samarbeid og vår alliansedeltagelse holder seg på et vedvarende høyt nivå.

Mer enn fire av fem nordmenn mener at Norge bør fortsette å støtte FN og det regelbasert internasjonale samarbeidet som verdensorganisasjonen bygger på. Nesten akkurat like mange støtter den alliansepolitikk som Norge fører med basis i NATO-samarbeidet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt har også målt hvilke holdninger nordmenn mener vi bør innta til Vestens utfordrere på den internasjonale arenaen, spesielt Russland og Kina. Her viser tallene en gledelig vilje til å stå opp for våre verdier, også når det koster.

Når det gjelder Kina, mener 74 prosent av de spurte at Norge må stå fast på våre holdninger, selv om det kan ramme våre økonomiske interesser. Erna Solberg har altså lyttet mer til næringslivsinteresser enn til folkeflertallet ved utformingen av den unnfallende Kina-politkken som vi for tiden fører.

Hele 63 prosent er skeptiske til kinesiske investeringer i Norge. Å nekte teleselskapet Huawei å delta i utbyggingen av det nye 5G-nettet i Norge vil med andre ord ikke møte særlig sterk motstand i befolkningen.

Viljen til å stå opp mot naboen Russland er ikke like stor som den er mot det mer fjerntliggende Kina. Men også her mener 42 prosent at Norge bør være tøffere mot Russland i utenrikspolitikken.

Det eneste funnet i undersøkelsen som gir grunn til bekymring er den klare tendensen til økende USA-skepsis. 32 prosent av de spurte ønsker at vi skal samarbeide mindre med vår hovedallierte i vest. Og hele 61 prosent mener at NATO bør bli mer uavhengig av USA, også selv om det skulle bety at Norge og de andre alliansepartnerne selv må bruke mer penger på forsvar.

Samtidig som tilliten til USA er synkende, viser undersøkelsen en økende støtte for et nærmere samarbeid med europeiske land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Det er fullt mulig å forstå denne økende USA-skepsisen. Den reflekterer ganske sikkert de tidvis dystopiske utviklingstrekkene fra den andre siden av Atlanteren, ikke minst den ekstreme polariseringen av samfunnet.

Og den sittende presidenten har både sagt og demonstrert at han vil prioritere nasjonale interesser fremfor USAs rolle som verdenssamfunnets politimann. «A global force for good» var inntil 2015 den amerikanske marinens slagord. Men nå er det som kjent «America first» som gjelder der borte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Etter vår mening blir verden et farligere sted når USAs egeninteresser og landets rolle som verdensvid forsvarer av frihet og demokrati ikke lenger er selvsagte, sammenfallende verdier. Det var de gjennom store deler av etterkrigstiden og det har hatt enorm betydning for et lite land som Norge.