Hva er sant om Sannhetens Ord?

Bildene av legobiter blandet med glasskår har brent seg fast på netthinnen min. Jeg kommer aldri til å glemme synsinntrykkene fra det bomberammede barnerommet.

Sannhetens Ord BibelsenteriSlemmestad er den eneste menigheten iNorge som har blitt rammet av et bombeangrep. På nattestid den 13. september 2003 ble menighetslokalene til den karismatiske kirken iBuskerud rystet av en kraftig eksplosjon.

Jeg var selv på åstedet sammen med en fotograf kort tid etter. Bildene som kollegaen min tok inne i det som hadde vært menighetens barnekirke, har festet seg i minnet mitt.

Detonasjonen var så kraftig at vinduskarmene hadde blitt slått ut av festene sine. På gulvet lå glassbiter hulter til bulter blant legoklossene som barna hadde lekt med.

Hadde sprengladningen gått av på dagtid kunne den definitivt ha kostet liv. Politietterforskningen avslørte at bombeangrepet hadde koblinger til konflikter i menighetsmiljøet.

I tiden etter angrepet og under rettssaken året etter står flere eksmedlemmer frem og forteller om at de hadde «mistet» barn, foreldre eller ektefeller som følge av virksomheten i menigheten.

LES:– Menigheten tok fra meg datteren min

Etter at de meldte seg ut har familiemedlemmer som fortsatt er aktive i Sannhetens Ord, brutt all kontakt med dem. I flere presseoppslag formidler tidligere medlemmer også sterke historier om manipulasjon og sterk kontroll med medlemmenes privatliv.

Men det aller verste var altså de brutte familierelasjonene. Besteforeldre som ikke hadde sett sine barnebarn på flere år. Foreldre som fikk beskjed fra sine egne barn at de ikke ønsket noen kontakt.Slike ting.

Det er nå 12-13 år siden Sannhetens Ord var høyt oppe på dagsordenen i Medie-Norge. Siden har det stort sett vært stille rundt menigheten.

Men har ting endret seg? Har menigheten utviklet seg til det bedre? Dessverre ser det ikke slik ut. For ett år siden begynte vi her i Dagen å få inn nye meldinger om kritikkverdige tilstander i Sannhetens Ord.Nye historier om barn som ikke lenger vil se sine foreldre fordi mor og far har brutt med menigheten. Om grove inngrep i menighetsmedlemmers private sfære. Påstandene benektes i sin helhet av menighetens ledelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Våre journalister har arbeidet med en artikkelserie om Sannhetens Ord i flere måneder.Resultatet kan du lese nå og neste uke på papir og nett i Dagen.

Denne våren har både vi og andre medier brakt kritiske oppslag om enkelte karismatiske miljøer. Når slike saker kommer på trykk, dukker alltid spørsmålet opp om hvordan vi som en kristen avis kan forsvare å sette denne typen søkelys på kristne menigheter og sammenhenger. Er ikke vår oppgave å skrive utelukkende positivt om de som er våre brødre og søstre i troen? Skal ikke vår ryggmargsrefleks være å forsvare dem?

Størstedelen av Dagens dekning av Kristen-Norge er av det positive og byggende slaget. Vi forsvarer de kristne grunnverdiene. Og vi gleder oss når det kristne evangeliet har fremgang både i vårt eget land og på misjonsmarken.

LES:Lederskapet avviser at de splitter familier

Men samtidig verken kan eller skal en kristen dagsavis være noe menighetsblad. Som for alle andre seriøse presseorgan er det også vår plikt å følge Vær-varsom-plakatens anvisning om å arbeide for å «avdekke kritikkverdige forhold». Den oppgaven gjelder i det norske samfunn generelt. Men den gjelder også internt i Kristen-Norge.

Selvfølgelig har Dagen - med all den kompetansen på norsk kristenliv som vi besitter - et særlig ansvar for også å si ifra når forsamlinger utvikler seg i en usunn retning. Når ledere misbruker den tilliten de har fått. Når teologi og praksis sporer av.

Vi ønsker oss sunne menigheter, uten maktmisbruk og integritetskrenkelser. Det kan da ikke være for mye å forlange.