NOE RIKTIG: – At Normisjon har fått til barne- og ungdomsarbeidet sitt er et tegn på at de har gjort noe riktig. Det har skapt god identitet rundt begrepet Normisjon og funger­er som et merkenavn for nye generasjoner, sier Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse. Bildet viser en Soul Children-konsert utenfor Oslo rådhus i 2011.

Femten år siden fusjonsvedtak

Normisjon trenger ikke å frykte fremtiden, mener redaktøren i Ukeavisen Ledelse. Han viser til det blomstrende barne- og ungdomsarbeidet i organisasjonen.

«Hvordan skal Normisjon nå ut til enkeltmennesker med budskapet om Jesus Kristus?»

LES: Kutter i stedet for å doble misjonærtall

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Normisjon melder at det blir det største spørsmålet som skal besvares når organisasjonen holder generalforsamling 29. juni 2015. Generalforsamlingen finner sted femten år etter Den norske Santalmisjon og Det norske Lutherske Indremisjonsselskap vedtok å fusjonere de to organisasjonene.

– Jeg tror ikke at sporene etter de gamle organisasjonene er like tydelige nå, sier Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse. For han var det mest overraskende at det ikke var to like organisasjoner som slo seg sammen den gang, men én indre- og én ytremisjonsorganisasjon.

– De valgte modellen ut fra lik ideologisk og teologisk tenkning, sier Lerø.

Sterk nedgang

Tall som Dagen har hentet inn viser at det i fusjonsperioden har vært en sterk nedgang i antall misjonærer og antall foreninger. I 2002 hadde Normisjon 43 misjonærer. I 2013 var det bare 21 igjen. Til sammenligning var det fire år før fusjonen 112 misjonærer i organisasjonen som Lars Skrefsrud startet blant santalfolket i India i 1867.

Antallet foreninger har også falt. Mens det i Normisjons første år var 3.000 foreninger, har tallet sunket til en tredjedel, eller 1.100 i 2014.

Det har også vist seg å være vanskelig å holde på de faste giverne.

Men parallelt med nedgangen har barne- og ungdomsarbeidet til Normisjon nærmest eksplodert, noe 16.278 Acta-medlemmer og 121 Soul Children-kor er et bevis på.

– At Normisjon har lykkes med barne- og ungdomsarbeidet er positivt. Der utmerker de seg i forhold til mange tilsvarende organisasjoner, sier Lerø.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tro mot visjonen

Redaktøren mener det er for tidlig å si hvorvidt fusjonen har vært mislykket eller vellykket.

– I flere tiårs perspektiv kan Normisjon være det riktige. Kanskje var Santalmisjonen for snever, og kanskje hørte Indremisjonsselskapet en annen tid til, spør han.

LES OGSÅ: Ber leirstader opne dørene for flyktningar

Lerø berømmer de to organisasjonene for å ha lagt en ny strategi mens de fremdeles hadde personressurser og økonomi til å gjøre endringer.

– Noen står på så lenge det er mulig i tro mot visjonen og tenker at «så lenge det går, går det». Slik kunne Santalmisjonen også holdt på, men de planla en strategi for hele århundret, sier han, og poengterer samtidig at det er vanskelig å vite hvordan statistikken hadde vært uten fusjonen.

Lerø tror ikke Normisjon trenger å være pessimistisk i forhold til fremtiden:

– At en har maktet å lage en organisasjon som unge føler seg hjemme i, er det viktigste når en ser på litt sikt. Det er utfordrende å fornye en organisasjon slik at det blir plass for den kommende generasjon.

– Kjempepotensial

Anfin Skaaheim var første generalsekretær i Normisjon, og sentral i fusjonen. Han påpeker at noe av hensikten med den var nettopp å styrke barne- og ungdomsarbeidet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det har slått til, og er nesten overraskende positivt i forhold til det som var forventet, sier han til Dagen.

Skaaheim ser kontakten med barn og ungdom som et kjempepotensial.

– Det er for eksempel flere tusen voksne ungdommer som går i Norkirken. Men hvordan kan vi greie å sluse dem inni det tradisjonelle arbeidet. Der ligger en stor oppgave, sier han.

Reisende emisærer

Skaaheim peker på økonomien som den store utfordringen.

– Der må man ha fullt fokus fremover. Skjærer en ned på stillinger knyttet til et vekstområde, går det galt. Noe av problemet er at kollekten på møtene går til det lokale arbeidet, eller til et ytremisjonsprosjekt. Her må en se på hvordan inntekten til sentralleddet kan styrkes. Mitt inntrykk er at de store, sterke foreningene har brukbar økonomi som et resultat av at aktiviteten øker.

Den tidligere generalsekretæren tror bortfallet av reisende emissærer også har spilt en sentral rolle for den økonomiske utviklingen.

– I gamle dager var det kanskje 30-40 predikanter som reiste rundt og samlet inn penger. De var utsendt av landsstyret og hadde god kontakt med grasrota. Den strukturen har vi jo ikke lenger.

– Ny giv

Normisjon har nylig måttet redusere bemanningen på hovedkontoret i Oslo. Det ser ikke redaktør Lerø mørkt på:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er vanlig i arbeidslivet. Så kommer man i gang med noe annet.

Han viser til gjenbruksbutikkenes inntog i kristen-Norge.

– Det har engasjert, gitt ny giv og bidratt med millioner. Har du en organisasjon som er klar til å ta utfordringer, så ligger det muligheter der.

Berit Helgøy Kloster sitter i Normisjons regionstyre i Rogaland. Hun påpeker at flere misjonsorganisasjoner sliter med dårlig økonomi og nedgang i antallet misjonærer.

– Kanskje er det klokken som ringer for at vi skal begynne å tenke nytt om misjonsarbeidet i fremtiden. Personlig tror jeg at vi har altfor mange organisasjoner i en tid der vi er blitt mer individualisert, sier hun.

Generalforsamling

Generalforsamlingen i Normisjon holdes hvert tredje år

Består av utsendinger fra alle enheter i organisasjonen

Forhandlingene skjer i Bibelskolen i Grimstad

Nøkkeltall:

2001 2005 2010 2014

Antall misjonærer 43* 45 29 21**

Antall foreninger/lag ca. 3.000 ca. 1.530 ca. 1.350 ca. 1.100

Antall faste givere … … 7.884 7.403

Antall Acta-medlemmer 10.423 16.100 15.695 16.278***

Antall Soul Children-kor 1 26 78 121

* tall for 2002 ** 4 av disse på hjemmeopphold *** tall for 2013 fordi fjoråret ikke er klart

Oversikt over årsresultat i hovedregnskapet til Nor­misjon fra fusjon og fram til i dag:

2001 - 29,7 mill kr

2002 - 13,6 mill kr

2003 - 15,7 mill kr

2004 - 1,7 mill kr

2005 + 6,0 mill kr

2006 + 13,5 mill kr

2007 + 10,8 mill kr

2008 + 107,5 mill kr*

2009 + 3,7 mill kr

2010 + 1,9 mill kr

2011 + 2,4 mill kr

2012 + 972.000 kr

2013 - 3,3 mill kr

2014 - 15,0 mill kr**

* Salg av Santalgården i Bergen med en gevinst på nesten 102 mill. kr. ** Et foreløpig anslag

Består av utsendinger fra alle enheter i organisasjonen

Les også
Godkjenner flytting av Gå Ut Senteret
Les også
Nepalske elever tilbake på skolebenken
Les også
Ber leirstader opne dørene for flyktningarLeirstader
Les også
Kutter i stedet for å doble misjonærtallNormisjons generalforsamling
Les også
Ny rektor ved Gå Ut Senteret