ENSIDIGE FREMSTILLINGER: Når ulike lærebøker for ungdomsskole og videregående, ja, til og med på universitetsnivå, skriver feil på feil og ikke minst gir en ensidig og misvisende fremstilling, så undres jeg på hvordan det er mulig.

Feil på feil i lærebøkene

Jeg har knapt blitt så sjokkert som jeg ble da jeg leste boken «Lurt av læreboken?» der Bjørn Are Davidsen er hovedforfatter. Utgiver er Veritas forlag.

Det er nesten som lærebokforfatterne har fått denne oppgave: «Skriv så negativt som mulig om kristendommen, men likevel slik at reaksjonene blir minst mulig. Noen direkte feil skal vi la passere.»

Jeg er det første til å innrømme at det er fort gjort å skrive feil, det kan jeg ha gjort i denne kommentaren. Men når ulike lærebøker for ungdomsskole og videregående, ja, til og med på universitetsnivå, skriver feil på feil og ikke minst gir en ensidig og misvisende fremstilling, så undres jeg på hvordan det er mulig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er jo ikke elevprodukter, men bøker fra dem som burde ha best kjennskap til historien. Eller skriver lærebokforfatterne ukritisk av fra hverandre? Hvor var konsulentene, og forlagsredaktøren? Og har lærere, foreldre og media for ukritisk godtatt dette, som det burde ha vært reagert kraftig mot: Er kunnskapsministeren fornøyd med nivået? Et spørsmål i Stortinget hadde gjort seg.

Eksempler fra lærebøkene: «Middelalderen var mørk og styrt av kirken.» Det burde ha stått ifølge Davidsens kommentar i boken: Middelalderen var mangfoldig – lys og mørk – med mange impulser, strømninger og ulike økonomiske forutsetninger … Kirken bidro med å bevare den antikke sivilisasjonens tanker og var en viktig motpol til kongemakter.

Lærebøkene: «Kirken fryktet kunnskap og motarbeidet vitenskapen.» Burde stått: Kirken tok vare på mye av antikkens kunnskap ved å kopiere og få oversatt tekster fra arabisk og gresk. Antikkens naturfilosofi var pensum på katedralskoler og universitetet (side 88).

«Hans Nielsen Hauge var en predikant som møtte motstand fra kirken.» Burde ha stått: Hauge var en av de fremste entreprenører, investorer og industriherrer. Mye av motstanden skyldes frykt fra etablerte konkurrenter. Side 199.

Kirken i middelalderen trodde jorden var flat. Det kommer fram i ulike sammenhenger i flere lærebøker.

Burde stått: I Middelalderen var det godt kjent i Europa at jorden hadde kuleform. Også i det norrøne Kongespeilet fra 1200-tallet står det at jorden var som en ball. Kirken, astronomer og universitetene holdt seg her som ellers til rådende vitenskap. Side 120.

Også fremstillingen av kristendommen inngang i Norge kan bli svært skjev når det fokuseres på ulike forbud og påbud, at man ikke skulle spise hestekjøtt fordi det hadde vært viktig i de hedenske blotene, at man på bestemte dager ikke skulle spise kjøttmat, forbudt å arbeide på søndagene. Det blir ikke bedre hvis det forties at man fikk lovfestede fridager, selv slavene skulle hvile på søndagene. Barna kunne ikke lenger settes ut for å dø, blodhevn ble forbudt. Og det gledelige ved å være kristen kommer ikke fram.

Også når det gjelder misjon i andre land, fokuseres det på det negative, ikke at misjonsselskapene var pionerer på så mange områder, skoler, diakoni, og så videre.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette sitatet er fra side 79: «Antagelig skjedde den største massakren i perioden da sultanen Baibar inntok Antiotika i 1268. Ifølge samtidige kilder som et brev fra hans sekretær, ble alle forsvarerne drept (godt over ti tusen), og konene (muligens flere hundre tusen), ble solgt i full offentlighet som slaver. Men i stedet for å se krigens brutalitet hos alle parter, kristne som muslimer, egyptere og tyrkere, frankere som tyskere, nevner lærebøkene – uten unntak – kun grusomheter under den kristne erobringen av det muslimske Jerusalem.»

Jeg har tidligere påvist at Store Norske Leksikon (nettutgaven) er lignende ensidig og usannferdig i sin omtale av den grusomme muslimske krigsherren Timur Lenk. Hvorfor? Er dette et resultat av stille islamisering? Man tør ikke skrive det som er sant. P. A. Munch og Websters verdenshistorie klarte derimot, uten PC og internett, å gi et realistisk bilde av denne krigsherren.

En rekke andre misvisende forhold og feil i lærebøkene kunne vært nevnt.

Boken «Lurt av læreboken?» bør bli folkelesning. Det bør føre til reaksjoner overfor forfatterne av lærebøkene, så vel som forlagene. Bjørn Are Davidsen har som alltid gjort et meget grundig arbeid.

Også Ole Petter Erlandsen og Torgeir Landro har gode og opplysende artikler i boken.