Mange viste sin støtte til Israel og jødene søndag 10. mai i Oslo. Foto: Markus Plementas, KPK

Støtter Israel – vegrer seg mot politikk

Flere kristne organisasjoner er varsomme med å markere sterke meninger om Midtøsten–konflikten. Ikke alle er like fornøyde med det.

Søndag ble det arrangert støttemarkering for Israel og det jødiske folk i Oslo.

Blant innbyrderne var en rekke kristne ledere, men bare noen få fra de store kristne organisasjonene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også:

Sier nei til politiske budskap

F orskjeller

En av dem som sto på listen over innbydere, var Andreas Nordli, daglig leder i Ungdom i Oppdrag. Han opplever at det er engasjement for Israel i organisasjonen.

– Det er nok noe mindre blant de yngste som arbeider i Ungdom i Oppdrag enn blant dem som er litt eldre, sier Nordli på telefon fra Kina. Han deltok med andre ord ikke under søndagens markering, men opplyser at han valgte å slutte seg til fordi Dag Øyvind Juliussen i Internasjonale Kristne Ambassade var blant arrangørene.

– Han er min gode venn som jeg har stor tillit til, sier Nordli.

Selv om Israel ikke ofte står på dagsordenen under Ungdom i Oppdrags samlinger, skjer det likevel med jevne mellomrom.

– Da er det gjerne det teologiske aspektet vi tar opp. Politikken holder vi oss unna, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Guds pakt med jødefolket er et eksempel han nevner på et naturlig tema.

Nordli opplever ikke at det er spenninger om Israel i organisasjonen.

– Men det er klart at en del, særlig blant de yngre, opplever at de ikke kan forsvare alt staten Israel gjør. Dermed kan spørsmålet oppleves krevende, sier han.

Kristent tverrsnitt

Lederne i de store lutherske organisasjonene skrev i forrige uke et felles innlegg med tittelen « Solidaritet med Israel». De uttrykte blant annet «solidaritet med den nasjonen som mange jøder i dag opplever som sitt tilfluktssted» og sluttet seg til Bibelens bønn om fred for Jerusalem.

Generalsekretær Tor Erling Fagermoen i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag var en av underskriverne. Han påpeker at medlemmene i organisasjonen kommer fra svært forskjellige miljøer. Og de kommer i kontakt med organisasjonen først fra ungdomsskolealder.

– Vi gjenspeiler et slags tverrsnitt av Kristen–Norge i Israel–spørsmålet. Det vil være veldig avhengig av hvem du spør. Flere har vært i Israel eller er vokst opp med engasjement for Israel. Andre forholder seg bare til Israel gjennom det de opplever i media, sier Fagermoen.

Dermed synes han det er vanskelig å si noe generelt om engasjement og holdninger.

– Men det tilflyter ikke meg så mye av debatter eller betoning av Israelspørsmål fra grasrota, sier generalsekretæren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nær Israelsmisjonen

Fagermoen tror ikke nødvendigvis at engasjement for Israel bare er generasjonsavhengig.

– Det avhenger også av hvilken landsdel du kommer fra og hvilket syn menigheten har på Israel, sier han.

Samtidig tror han kompleksiteten i Midtøsten–konflikten gjør at en del unge vegrer seg for å gå inn i tematikken.

Selv har han møtt lederen for Lagets søsterorganisasjon i Israel ved flere avdeling. Denne organisasjonen har både en jødisk og en arabisk avdeling, men er samlet i én bevegelse. Lederen er araber.

– Misjonsstrategisk gjør det at man må bruke ulike veier. Dette kjenner Laget der på kroppen. Fra mitt ståsted er det viktige det helt nære: Hva man gjør i praksis for å nå så mange som mulig, både jøder og arabere, med evangeliet, sier Fagermoen.

Han opplyser at Laget i Norge ikke har noen nedfelt profil i synet på Israel, men har gode relasjoner med lederne i Israelsmisjonen og dens ungdomsbevegelse Return 2 Sender.

– Vi opplever at vi står nær deres profil, sier han.

Sprik

Informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband forteller at organisasjonen «forholdsvis ofte» får oppfordringer om at man burde være enda mer på banen i Israel–spørsmål.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tolker det som et signal om at forholdsvis mange av NLMs fotfolk er opptatt av Israel, sier Ottosen.

Samtidig registrerer han at holdningene varierer.

– Noen mener vi må skille ganske tydelig mellom å kjempe for jødenes sak og dagens Israel og landets politikk. Andre mener dette skille blir for skarpt og at NLM kunne mene enda mer om dagsaktuelle spørsmål, sier Ottosen.

Informasjonslederen påpeker at organisasjonen generelt unngår partipolitiske avveininger.

– Det gjør at vi blir litt mer tilbakeholdne enn en del andre kristne aktører når spørsmålet er Israel, sier han.

Dessuten mener han at det for en kristne organisasjon er viktig å erkjenne hva man faktisk har kompetanse på å mene noe om.

– Jeg tror nok mange synes det er krevende å finne den gode balansegangen. På den siden kan man bli fullstendig taus, som man virkelig ikke bør bli når det er sterke antiisraelske og antisemittiske krefter i sving. På den andre siden bør man heller ikke bevege seg inn i et partipolitisk minefelt, kanskje på sviktende grunnlag, sier han.

Inntrykket hans er at mange som ikke er enige med dem selv, vipper i feil retning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det blir problematisk hvis slagordene dominerer. Det skal ikke mye til før du enten får beskjed om at du enten er for mye eller for lite pro–israelsk, sier Ottosen.

Viser til andre

Svein Granerud, som leder Normisjons arbeid i Norge, har ikke registrert spesielle spenninger om Israel innad i organisasjonen.

– Men nå har Normisjon heller ikke løftet dette opp som et sentralt tema til debatt. Men vi er tydelige på at vi forsvarer Israels rett til landet de har og stabile og gode forhold til naboene sine, sier Granerud.

Han mener ledelsen i organisasjonen har god ryggdekning for å støtte Israelsmisjonens profil i disse spørsmålene.

Granerud har ikke mottatt henvendelser fra folk som ønsker sterkere Israel–engasjement fra Normisjon.

– For dem som er engasjert av Israel og vil ta dette ut i organisert arbeid, finnes det veldig mange arenaer man kan velge. Man trenger ikke Normisjon til det, sier han.

Normisjon–lederen mener også at den politiske situasjonen i Midtøsten er blitt mye endret de siste tiårene, blant annet gjennom flere kriger. Derfor tror han at endret ordbruk og betoning i Israel–relaterte spørsmål nødvendigvis betyr at man grunnleggende har endret syn på saken.

PS: TV Visjon Norge gjorde opptak fra søndagens Israelmarkering i Oslo. Programmet sendes mandag kveld klokken 20.00.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Inntil 1.500 viste solidaritet med jøder og Israel
Les også
Sier nei til politiske budskapStøttemarkering for Israel
Les også
Møter Israel-markering med Palestina-togSolidaritetsmarsj for PalestinaStøttemarkering for Israel
Les også
Føler seg som annenrangs jøder i IsraelIsrael-korrespondenten