LUKKER DØREN: Reservasjonslege Dag Sele, har lukket døren til fastlegepraksisen sin ved Bø legekontor, og begynner denne måneden på spesialistutdannelse innen psykiatri. FOTO: Privat

Reservasjonslege skifter beite

Reservasjonslege Dag Sele fikk ikke lov til å reservere seg mot å sette inn spiral. Nå har han sluttet som fastlege.

– Helsedepartementet har bekreftet at de oppfatter praksisen vår som ulovlig. Da jeg satt med svaret i august måtte jeg avvikle praksisen så fort som jeg opplevde det forsvarlig, sier lege Dag Sele til Dagen. I helgen skrev han på facebook-siden sin at «det er vemodig ikke lenger å kunne bruke hedersbetegnelsen fastlege» og «ikke lenger være en del av den flotte staben ved Bø legesenter».

Sele starter denne måneden på en spesialistutdanning innen psykiatri, og satser på å bli psykiater om noen år. I dag er han spesialist i allmennmedisin.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– For min egen del er ikke det et stort problem å slutte. Jeg ser frem til nye utfordringer og til å begynne med noe nytt, men jeg er bekymret for hvordan samfunnet vårt håndterer samvittighetsfriheten, sier han.

Nye regler

I juli i år skrev Aftenposten at fastlegene Dag Sele og Ole-Andre Skalstad sa opp sine avtaler med Bø kommune. Som begrunnelse pekte legene på de nye reservasjonsreglene som gjør at de ikke lenger har mulighet til å reservere seg mot aborthenvisning og andre legetjenester av samvittighetshensyn. Sele og Skalstad setter ikke inn spiral, og begrunner det med at det kan avbryte et påbegynt liv. Ved Bø legesenter ble felleslister praktisert. Det innebar at de sju legene på legesenteret tok et kollektivt ansvar for pasientene samtidig som hver pasient hadde sin egen fastlege.

– Når du ser deg tilbake, er det noe du ønsker du hadde gjort annerledes?

– Nei, egentlig ikke. Vi har gjort det vi kan for å få frem begrunnelsen for vår praksis og har dokumentert at den ikke har hatt kjente negative erfaringer for pasientene i bygda selv om nasjonale media har gitt rikelig anledning til å klage anonymt.

Klima

Sele forteller at han ikke opplever at han har noe valg når helseminister Bent Høie (H) eksplisitt sier at felleslister er akseptable dersom det er snakk om å forbedre kvaliteten for pasientene, men ikke dersom begrunnelsen er samvittighetsårsaker. Til tross for at Sele er overrasket over at ikke flere har reagert, ønsker Sele ikke å anklage noen:

– De politiske aktivistene som dro i gang denne saken, skapte et slikt klima at det ble vanskelig å protestere uten å bli satt i bås med mørkemenn, sier han.

Den tidligere fastlegen opplever at både Norges Kristelige Legeforening og KrF har hatt et sterkt engasjement, men at de ikke har «kommet godt til orde» fordi presset fra den andre siden har vært «så massiv».

– Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening mente dere kunne sa sagt at dere ikke ville sette inn spiral fordi dere var inkompetente til å gjøre det. Hva synes du om det rådet?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg har stor forståelse for at noen velger å gjøre det slik, men skulle jeg gjort det, så pålegger staten meg bare å gi deler av min begrunnelse og utelate den andre.

Hos Statens Helsetilsyn får Dagen opplyst at saken til reservasjonslegene i Bø ikke er ferdigbehandlet ennå, og at det ikke er oppgitt noen tidsfrist for når den skal være klar.

Reservasjon

De nye reservasjonsreglene gjør at fastleger ikke lenger har mulighet til reservere seg mot aborthenvisning og andre legetjenester av samvittighetshensyn.

Dag Sele og Ole-André Skalstad har sagt opp sine stillinger som fastleger ved Bø legekontor.

Sele og Skalstad setter ikke inn spiral i sine pasienter, fordi det kan avbryte et påbegynt liv.

Les også
Høie garanterer abort-reservasjonAbort-reservasjon
Les også
Ingen biskop-støtte til fastlegene nåReservasjonsrett
Les også
KrF krever gjennomslag for abort-reservasjon
Les også
Mer bråk om reservasjon?
Les også
Nye reservasjonsregler fikk leger til å si oppReservasjon
Les også
Samvittighets-prinsippet ligger fast
Les også
KrF kritisk til reservasjons-nekt