Nordmenn skifter religion

Rundt 800 Oslo-borgere har konvertert til islam. Men flere blir katolikker.

Ifølge religionsforsker Kari Vogt ved Universitetet i Oslo har nærmere 1000 nordmenn konvertert til islam. Rundt 800 av dem bor i Oslo-området. I alt bor det cirka 60.000 muslimer i Oslo og Akershus.

? Konvertittene er ikke noen ensartet gruppe, men det er flere kvinner enn menn som konverterer. Og det er en overvekt av folk som inngår ekteskap, sier Vogt til Aftenposten.

Den arabiske menigheten Det islamske forbundet har mottatt flest etnisk norske konvertitter, rundt 100 personer i begynnelsen av 20-årene. Elise Hoel er en av disse.

Nettstedet islam.no ble inngangsporten for henne til moskeen i Calmeyers gate i Oslo. Islamic Cultural Centre på Tøyen har mottatt 20 norske medlemmer i løpet av de siste fem årene. Og Idara Minhaj-ul-quran på Galgeberg tar i gjennomsnitt opp to norske konvertitter i året.

Andre trosretninger

Også andre trosretninger mottar norske konvertitter, som for eksempel Det Mosaiske Trossamfund. Forstander Anne Sender forteller at synagogene tar opp tre til fire konvertitter hvert andre eller tredje år. For å konvertere til jødedommen kreves det en omfattende undervisning over flere år, som avsluttes med en seremoni med eksaminasjon og et rituelt bad.

Siden sikhsamfunnet Gurduwaraen ble opprettet på Alnabru i 1983, har mellom 15-20 nordmenn konvertert til sikhismen. De fleste konverterer etter å ha giftet seg med en sikh.

Den katolske kirke mottar flest norske konvertitter. I fjor tok Oslo Katolske bispedømme opp rundt 50 nye medlemmer. Konvertittene får tilbud om opplæring som vanligvis strekker seg over ett år. De fleste nye medlemmene kommer fra Den norske kirke og er enten unge voksne eller folk i slutten av 50-årene.


Magne Vågnes