KrF kritisk til reservasjons-nekt

Stortingsrepresentant (KrF) Geir Toskedal mener det er kritikkverdig at regjeringen presser gjennom spiralsaken før samvittighetsdebatten settes i gang.

Høyre står fast ved at leger ikke skal kunne reservere seg mot å sette inn kobberspiral i kvinner som ønsker det. Regjeringen mener derfor at leger som ønsker å reservere seg mot dette burde slutte i jobbene sine.

– Hvis det er forhold i jobben som strider mot legens samvittighet, så er det bare sånn. Da må kommunen finne nye leger, sier Kristin Ørmen Johnsen, medlem av helsekomiteen for Høyre på Stortinget til Vårt Land.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Legene Ole-Andre Skalstad og Dag Sele har allerede sagt opp sine fastlegeavtaler­ med Bø kommune. I vinter opprettet Helsetilsynet tilsynssaker mot dem og et knippe andre reservasjonsleger, som uansett kunne endt med at de fikk sparken.

– Det er merkelig at Høyre presser gjennom spiralsak nå, når vi planlegger å ha en komité som utreder hele samvittighetsspørsmålet. De kunne godt ventet med det til utredningen var klar, sier stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) til Dagen.

Han mener at de tilsynssakene som allerede er i gang også kunne blitt satt på vent frem til utredelsen av samvittighetsspørsmålet er kommet.

– Du kan reservere deg mot å sette inn kobberspiral dersom du ikke er i stand til å utføre det, men samvittighet skal legene ikke kunne bruke som fritaksgrunn. Det er en tankegang som er litt fjern for oss, sier Toskedal.

Les også
Nye reservasjonsregler fikk leger til å si oppReservasjon