INTENSIVT: Flere reagerer på Israels intensive bombing av Gaza. Forsker Ståle Ulriksen nekter å tro at israelske soldater skyter vilt på alt som rører seg. – Hvis de hadde ønske om å drepe flest mulig, kunne de slettet hele Gaza i en enkelt operasjon, sier Ulriksen.

– Israel har 
ikke råd til å tape krigen

Israel står overfor en eksistensiell utfordring og har ikke råd til å tape en eneste krig. Derfor handler Israel som de gjør, mener to krigsanalytikere.

Flere reagerer på Israels våpenbruk og bombing iGaza. Over 4.000 mål er bombet og rundt35 terrortunneler er sprengt.

Rundt 1.400 palestinere er drept og over 6.000 er såret i kampene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Israels kraftige voldsbruk i Gaza mener forsker Ståle Ulriksen må sees på bakgrunn av den eksistensielle situasjonen de befinner i. Dermed blir utfallet av krigen viktigere forIsrael enn det var for Norge i vårt engasjement iAfghanistan ogLibya.

Ulriksen er samfunnsviter og forsker vedNUPI og Sjøkrigsskolen i Bergen.

Eksistensiell trussel

Ståle Ulriksen er samfunnsviter og forsker ved NUPI og Sjøkrigsskolen i Bergen. Foto: NUPI

– Det er stor forskjell på Norges militære engasjement langt hjemmefra og Israels situasjon. De lever med trusler rundt seg på alle kanter og kjemper på hjemmebane. For Norge får det ingen konsekvenser om vi taper krigen, mens for Israel er dette en eksistensiell kamp.Taper de, forsvinner de. Dermed blir det ikke plass eller tid til å legge så stor vekt på de humanitære aspektene ved krigføringen, sier Ståle Ulriksen til Dagen.

Han viser til det massive rakettregnet fra Gaza som Israel ble utsatt for som de ikke kunne leve med.

– Resultatet er at de politisk vedtar å gå til større dramatiske skritt for å gjøre det som må til for å beskytte seg selv, sier Ulriksen.

Før og etter 9/11

Han viser til holdningene i USA før og etter 9/11-bombingen i New York i 2001, og mener de var preget av et «vietnamsyndrom» der de så å si var livredde for å miste egne soldater. Etter 9/11-angrepet forsvant hensynet til egne styrker, og de satte i gang en verdensomspennende «krigen» mot terror.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ulriksen synes ikke det er noe rart at Israel gjør det de gjør i Gaza.

– Det har noe med hele situasjonen i området og bakgrunnen for krigen å gjøre. Rundt dem koker det på alle fronter både iSyria,Libanon,Irak, delvisEgypt og i De palestinske områdene. Det er ikke bare uro på én front, og politisk kan situasjonen nesten betegnes som en beleiring. Krigen i Gaza må sees i lys av dette, sier Ulriksen.

Nøye vurdering

Kommandørkaptein Per Christian Gundersen i Mediegruppen ved Forsvarets Høyskole sier han tror Det israelske forsvaret gjør en nøye vurdering av de målene de tar ut på Gazastripen.

– Dette er et tett befolket område der Hamas er underlegne teknologisk og militært. For Israel vil det være vanskelig å ta ut både produksjonsplasser, våpenlagre, utskytingsramper og Hamas-ledere uten å risikere sivile liv. Min vurdering er at det skjer et grundig forarbeid og nøye vurdering i forhold til målene for bombingen, sier Gundersen til Dagen.

Sivile rammes

At mange liv går tapt sier de to er selvsagt når krigshandlingene forgår i et tettbygd område som Gaza by.

– Krig i byer er veldig vanskelig og kan føre til større tap enn ellers. Vi snakker om menn med maskinpistoler som slåss om hvert hus og på hvert gatehjørne. Når de i tillegg bruker raketter, vil uvilkårlig mange sivile liv gå tapt, sier Ståle Ulriksen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han tilbakeviser likevel at israelske soldater skyter vilt på alt som rører seg.

– Hvis de hadde ønske om å drepe flest mulig, kunne de slettet Gaza med bomber i en enkelt operasjon, sier Ulriksen.

Beskytte befolkningen

Per Christian Gundersen mener det viktigste for enhver israelsk statsminister er å beskytte sin egen befolkning.

– Israel har ikke råd å tape en eneste krig på egen jord. De vil gjøre sitt ytterste for å sikre egen befolkning om det så går på bekostning av det internasjonale omdømme for Israel. Så vet de at de har USA i ryggen uansett om retorikken til Obama til tider er relativ krass, sier Gundersen.