DEPORTERT: Imran Firasat forsøkte å søke asyl i Norge etter at han fikk sin oppholdstillatelse tilbaketrukket i Spania. Norske utlendingsmyndigheter sendte ham kjapt tilbake til Spania, med henvisning til Dublin III-avtalen mellom europeiske land.

Imran Firasat får internasjonal støtte

– Det virker som om mye er forutbestemt her. Dette ligner på svindel og sammensvergelse, sier Samuel Nunberg i den amerikanske tenktetanken Middel East Forum. Islamkritikeren Firasat får nå bred internasjonal støtte i kampen mot utlevering til fra Spania.

– Det ville ikke vært noen sak mot ham om han hadde kritisert kristendom eller jødedom, dette skjer fordi han kritiserer islam, sier den amerikanske advokaten Samuel Nunberg i tenktetanken Middel East Forum til Dagen.

Amerikanske støttespillere mener saken mot Imran Firasat setter en skremmende presedens i Europa.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det var en rettslig høring i går som bekreftet intensjonen om å utlevere Firasat til Indonesia, som har tiltalt ham for drap. Aktoratet krevde varetektsfengsling og fikk støtte for det, selv om vi argumenterte imot, skriver advokat Alexandr Voronyuk i en epost til støttespillerne.

Anke

Advokatene forbereder nå en anke på varetektsfengslingen, samtidig som de forbereder en sak for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Vi må først innom forfatningsdomstolen i Spania, men vi forbereder en hastesak for menneskerettighetsdomstolen ut fra «Rule 39».

Rule 39 er en mulighet menneskerettighetsdomstolen har til å utsette nasjonale vedtak, for eksempel utvisningsvedtak, under påvente av en realitetsbehandling. Vedtak under denne paragrafen gis kun når gjennomføring kan medføre «alvorlige irreversible skader», noe Firasats advokater mener en utvisning til et muslimsk land vil kunne gi Firasat.

Selv om islamkritikken til Imran Firasat har gitt ham mange fiender, har den også gitt ham mange støttespillere over hele verden. Det er så mange som interesserer seg for Firasats situasjon, at advokatene nå ber om koordinering:

«Vi ber om at alle som vil hjelpe Firasat koordinerer sin kommunikasjon. Vi får meldinger fra mange mennesker som er bekymret for Firasat, skriver Alexandr Voronyuk i sin epost.

Demonstrasjon

Den norske støttegruppen er en av de som arbeider for saken til Firasat. Lørdag planlegger de en demonstrasjon foran den spanske ambassaden.

– Jeg oppfordrer alle som har hjertet på rette stedet til å møte opp utenfor den spanske ambassaden lørdag klokken 12 med paroler om krav om at spanske myndigheter omgjør beslutningen om å sende ut Imran fra Spania, sier Liv Finnseth, leder for støttegruppen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Amerikansk støtte

– Middle East Forum har jobbet med Imran Firasat siden 2011. Nå er vi aller mest bekymret for det som ligner på en koordinert innsats fra spansk politi, immigrasjonsmyndigheter og domstoler, sier Samuel Nunberg, juridisk direktør i den New York baserte tenketanken Middle East Forum, som primært jobber med yringsfrihetssaker i USA og Europa knyttet mot Midtøsten.

– Rettssakene mot Firasat har ikke vært rettferdige. De virker heller koordinerte med det mål å få ham deportert fordi de mener han er en fare for rikets sikkerhet, sier Nunberg til Dagen.

Nunberg understreker at det ikke har vært en eneste voldelig hendelse etter at Firasat publiserte filmen «The Innocent Prophet» eller knyttet opp mot hans islamkritikk. Spanske myndigheter viser blant annet til islamisters angrep på USAs ambassade i Benghazi ble utløst av den amerikanske pastoren Terry Jones' film «Innocence of Muslims». Dette har imidlertid blitt avvist av en granskning gjort for det amerikanske senatet.

– Det virker som om mye er forutbestemt, at det hele er en svindel og sammensvergelse, sier Nunberg, som blant annet har kontaktet Spanias FN-utsending uten å få noen respons.

Rikets sikkerhet

– De mener at han er en fare for rikets sikkerhet. Det er skammelig og dette er i ferd med å sette en grusom presedens i Europa om dette ikke stoppes, sier Nunberg.

Han understreker at det ikke ville blitt sett på like alvorlig om noen hadde fremført en tilsvarende kritikk mot kristendommen eller jødedommen.

– Det er kun fordi han kritiserer islam at spanske myndigheter reagerer slik, sier han.

– Du har fulgt saken lenge. Er du i tvil om at denne saken dreier seg om ytringsfrihet?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nei, jeg har absolutt ingen tvil om at dette er en sak som handler om ytringsfrihet. Ikke noe av dette ville ha skjedd om han ikke hadde ytret seg kritisk mot islam, og det er derfor dette er en sak som handler om ytringsfrihet, sier Nunberg til Dagen.

Islamkritiker

Kontroversiell islam-kritiker.

Fikk oppholdstillatelse i Spania, men denne ble trukket tilbake etter at han publiserte filmen «The Innocent Prophet».

Søkte asyl i Norge, men norske myndigheter sendte ham tilbake på mandag med henvisning til Dublin III-avtalen.

Varetektsfengslet i Spania.