FOKUS: Bibelen skal, 200 år etter at Bibelselskapet ble etablert i Norge, igjen frem i lyset. Bildet er fra bibelaksjonen i Finnmark. Foto: Jo Yngve Svendsen

Gjør Bibelen
 til snakkis 
i fjordfylket

En av fire i Sogn og Fjordane har ingen bibel. Nå mobiliserer kristenfolket for å gjøre Bibelen 
til en aktuell bok for flest mulig i fylket.

200 år etter at Bibelselskapet ble etablert i Norge, jobbes det med å samle alle gode krefter for å sette fokus på Bibelen i 2016.

– Det som betyr mest, er at folk får øynene opp for hvor viktig Bibelen er for oss som kirke og enkeltpersoner. Jeg tror mange ikke tenker over hvordan Norge og Europa ville sett ut uten Bibelen, sier Kjetil Netland, prost i Sogn.

Han leder den nyetablerte organisasjonen «Bibelen til alle - Sogn og Fjordane», som er ment å samle menigheter og lag fra Den norske kirke, frikirker, D
en katolske kirke og kristne organisasjoner i fylket. Det norske Bibelselskap er representert i styret. Det er også Ungdom i Oppdrag, som tok initiativ til å dele ut Bibelen i Finnmark i fjor. Der ble det delt ut totalt 20.000 bibler i en dør til dør-aksjon.

Har aldri lest

I Sogn og Fjordane har de ennå ikke tatt stilling til om Bibelen skal deles ut til alle. På styremøtet tirsdag denne uken ble det derfor drøftet ulike måter å «aksjonere» på: bibelkurs, kulturarrangement med fokus på Bibelen, teater med bibelsk innhold, og mye mer.

I en undersøkelse som har blitt gjort av InFact i fylket går det fram at 27 prosent i aldersgruppen 18-29 år aldri har lest i Bibelen. Og 51 prosent sier at det er flere år siden de leste i den sist.

– Tallene forandrer seg litt med alderen, men ikke så veldig mye, sier Netland.

Undersøkelsen avdekker også at 20 prosent sier at Bibelen ikke har noen betydning for deres liv, og 40 prosent svarer at Bibelen har liten og mindre betydning.

– Det betyr at det er et stort potensial for bevisstgjøring, konkluderer prosten.

Eldre bibelutgaver

Netland registrerer også at mange har eldre bibelutgaver hjemme, og mener det er stort behov for at flere får den siste oversettelsen fra 2011.

– Hvordan er stemningen for dette i Sogn og Fjordane da?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har ikke loddet stemningen i alle 26 kommunene. Dette er noe som må modnes fram, vi er tross alt vestlendinger. Visjonen kommer fra Ungdom i Oppdrag, men folk her i fylket hopper ikke bare på en aksjon utenfra. Vi har tenkt grundig gjennom om det er dette vi skal satse på i vrimmelen av alle gode tiltak.

Prosten forteller at en del er skeptiske til å skulle gå fra hus til hus og dele ut Bibelen, fordi det virker uvant. Derfor har han vært opptatt av å snu fokuset og få fram at bibelutdeling bare er et virkemiddel.

– Det viktige er å få oppmerksomhet på Bibelen som den aktuelle boken i vår kultur for kirke og samfunn, og få folk til å bruke den, presiserer han.

Lokalt eierskap

Runar Byberg, nestleder i Ungdom i Oppdrag, understreker overfor Dagen at det lokale eierskapet er viktig.

– I Finnmark er kirkebildet veldig annerledes enn i Sogn og Fjordane, som har mer kristen aktivitet og mulighet for lokalt eierskap. Det viktigste, slik vi ser det, er at styret i Sogn og Fjordane får kontakt med lokale krefter og spiller på lag med dem, sier han.

Andreas Nordli, leder i UiO, skriver i en e-post at målsettingen med en slik aksjon er mye mer enn å bare skulle tilby en bibel til alle hjem i fylket.

– Målet er at Bibelen skal bli lest av flere, og at mange blir kjent med den. Skal vi lykkes med det, må det være et eierskap på grasrota, sier han.