Innstramming: - Både i Høyre og i Frp er det et flertall av velgerne som ønsker å stramme inn skjenketiden en time eller to, sier Anne-Karin Kolstad i Actis til Dagen. Illustrasjon: Fotolia.com

Frp-ere vil ha tidligere skjenkestopp

Seks av ti nordmenn ønsker skjenkestopp senest klokken 02.00. Også blant alkoholliberale partiers velgere er det et klart flertall for å stenge tidligere.

Det viser en helt fersk undersøkelse som Dagen har fått tilgang til. Det er Sentio som på vegne av Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, har spurt et utvalg på1.000 personer.
- Vi har målt dette i flere år, og det er nå 64 prosent som vil ha stengning innen klokken 02.00, eller tidligere. Det er en liten oppgang fra forrige undersøkelse, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i Actis til Dagen.
Hun mener at resultatet viser at politikerne i mange kommuner i dette spørsmålet er i utakt med velgerne sine.
- Både i Høyre og i Frp er det et flertall av velgerne som ønsker å stramme inn en time eller to. Så det er på tide at politikerne nå lytter til de meningsmålingene man har på det området, ellers gjør de stikk i strid med hva folk vil, sier Kolstad.
Rapporten viser at i alt 53 prosent av Frp-velgerne og 62 prosent av Høyre-velgerne mener at alkoholkranene må skrus igjen senest to timer etter midnatt. For Ap, SV og KrFs velgere er tilsvarende tall 70, 71 og 97.
- Selvfølgelig vil det ikke bli en super effekt av å bare stenge tidligere. De stedene man har gjort det, har det hatt god effekt. Men jeg tror at det er sånn at man har fått et større fokus på skjenkepolitikken i kommunen og blitt flinkere med kontroller og inndragninger.
Kolstad slår fast at det ikke hadde vært så mange «fulle og gærne» folk ute i gatene hvis kommunene var flinkere med kontroller og inndragninger av bevillinger.
- Problemet er at det er nesten umulig å miste en bevilling. I Oslo var det tre inndragninger i hele fjor, og de hadde 6.000 kontroller. Og vi har sett dokumentert på tv hvor ille situasjonen er i Oslo, sier Kolstad.
Les også hennes synspunkt side 3 i dagens avis.
DAGEN