Dabiq: Vesten mot Allah er tittelen på bildet som brukes i Magasinet Dabiq, som gis ut av Den islamske staten (IS). Her står endetidsforstillinger sterkt.

Endetidskrigerne

Mujahedin, de hellige krigerne, er overbevist om at de er brikker i slaget om endetiden.

Unge muslimer som reiser fra Norge og andre land tror slaget om endetiden vil stå i Syria. 

Magasinet Dabiq gis ut av Den islamske staten (IS). Det er skrevet på engelsk og er gjennomarbeidet og profesjonelt. Utgavene legges ut på nettet til fri nedlastning og spres av tilhengerne. Bladet er rikt illustrert og det er tydelig at de som lager det er profesjonelle. Til sammen har det kommet fire utgaver av magasinet bare siden i sommer, da IS erklærte opprettelsen av kalifatet, ledet av Abu Bakr Al-Baghdadi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Navnet på magasinet er ikke tilfeldig valgt. Dabiq er en liten landsby i det nordlige Syria, mellom Aleppo og grensen til Tyrkia. Dabiq har ingen militær verdi. Likevel har IS kjempet hardt for å vinne kontroll over byen, ifølge den anerkjente islamismeeksperten William McCants. Bakgrunnen er en islamsk profeti. Her vil slaget om endetiden stå, ifølge islamsk lære. En profeti som Profeten Mohammad skal ha kommet med forteller at muslimene vil bekjempe romerne her. Romerriket skal samle 80 land til slaget, men muslimene vil bekjempe dem. Deretter vil de erobre rom.

Denne profetien har IS gjort til sin. «Romerriket» blir forstått som vestmaktene. «Vi vil erobre deres Rom, knuse deres kors og gjøre deres kvinner til slaver, med Allah, den opphøyde, sin tillatelse», har IS-talsmannen Abu Muhammad al-Adnani al-Shami sagt i en tale.

Bilder fra sosiale medier viser også IS-tilhengere som legger ut bilder av svarte flagg som vaier over Dabiq. Den ekstreme islamistiske organisasjonen brukte store ressurser over å vinne kontroll over landsbyen, som også har gitt navnet til magasinet.

Dette er noe nytt. Hverken Al-Qaida eller IS har på samme måte tidligere aktivt benyttet seg av endetidsforestillinger i sin propaganda. Men etter erklæringen av kalifatet i Syria og Irak sommeren 2014 har dette endret seg. Nå florerer det med slike referanser.

VIDEO:Se Akerhaugs foredrag om norske islamister

Et annet eksempel er også hentet fra IS sitt magasin. Her ser vi et bilde av den muslimske hæren, med svarte flagg, ridende på svarte hester, på den ene siden. På den andre siden er det avbildet en spøkelseshær, med Israel og USAs flagg.

Illustrasjonen er ledsaget av vers 8:38 fra Koranen. «Si til de vantro at hvis de gir seg, skal de som har vært, være dem tilgitt. Men om de faller tilbake, så er praksis satt i tidligere slektledd!»

Bildet som tegnes er klart. På den ene siden er muslimene, representert ved IS. På den andre siden USA, Israel og Vesten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De svarte flaggene og de svarte hestene er ikke tilfeldig valgt. For disse flaggene og hestene spiller også en rolle i muslimske beskrivelser av endetiden. Et tegn på at verdens ende står for døren i islam er mahdiens gjenkomst. Mahdien er en frelserskikkelse som vil erobre verden. Fra den såkalte hadith-tradisjonen, altså fortellingene om profeten Mohammads liv, blir det også fortalt at Mohammad skal ha sagt at et tegn på dommedag vil være en hær av muslimer fra Khorasan, dagens Afghanistan og Pakistan, som inntar Jerusalem. Denne ustoppellige armeen skal komme ridende med svarte flagg.

Det er ikke alle muslimer som regner dette sitatet fra Profeten Mohammad som autentisk, men det spiller en viktig rolle i endetidsforestillinger blant mange radikale islamister. Dette samme flagget har de norske islamistene brukt i sine logoer, blant annet da de i et brev til norske politikere krevde en islamsk stat på Grønland.

Det vaiet også foran den amerikanske ambassaden i Oslo da Profetens Ummah demonstrerte mot en film som gjorde narr av profeten Mohammed høsten 2012. Selvsagt brukte de svarte flagg – som sagt er det disse som brukes i dar ul-harb, «Krigens hus». De svarte flaggene er et sterkt symbol. De vitner om et ønske om konfrontasjon med Vestens forsvar av verdier som demokrati, ytringsfrihet og likestilling og et ønske om å leve i en stat styrt av guddommelige lover.

Selv om IS mer aktivt enn andre radikale islamistgrupper benytter seg av forskjelllige profetier om slaget om endetiden i sin propaganda, er det ikke noe nytt i islamsk sammenheng. Syria har en sterk plass i den muslimske bevisstheten. Her forteller hadith-litteraturen, beretningene om Profeten Mohammads utsagn, at den islamske Jesus (Isa) skal vende tilbake, fra tårnet på Ummayademoskeen i Damaskus.

Den voldsomme fremgangen til IS i Syria har en tiltrekningskraft på muslimer som har vokst opp med disse forestillingene. For muslimer som har reist til Syria fra Vesten er det kanskje vanskeligere å forstå tiltrekningskraften.

Men det er ingen tvil om at mange av de som reiser fra land som Norge til Syria har et sterkt behov for å bli sett, for å få oppmerksomhet. De er såkalte «alfahanner», flokkledere, personer som dominerer i sosiale sammenhenger. Og ønsker kameraene rettet mot seg. Å spille rollen som en hellig kriger i slaget om endetiden kan være attraktivt.

For oss i Vesten er dette noe å ta på alvor. Mujahedin, de hellige krigerne, er overbevist om at de er brikker i slaget om endetiden. Det er en av grunnene til at kampen mot IS vil bli lang og vanskelig.

Les flere avartiklene, kommentarene og analysene Lars Akerhaug har skrevet i Dagen

Artikkelen fortsetter under annonsen.