I SKOLE: Preses Helga Haugland Byfuglien, til høyre, og de andre biskopene startet sitt bispemøte med seminar om bioteknologi. Her sammen med Gunnar Heiene (i midten) og Jacob Natvig. Foto: Johannes Ek Reindal

Biskopene med bioteknologi på timeplanen

Før ukens forhandlinger og møter, satte biskopene seg på skolebenken for å lære mer om bioteknologi.

– Dette handler om menneskeverd, om synet på livet og respekten for skaperverket, sa preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien.

Mandag startet hun og de andre biskopene høstens bispemøte. Det hele begynte med seminar om bioteknologi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gunnar Heiene, medlem av Bioteknologirådet og professor ved Menighetsfakultetet, stod for undervisningen. Han gikk i gjennom saksfeltet og hvilke utfordringer det har for kristen etikk.

– Hva betyr det å være skapt i Guds bilde? Hva betyr det å verne om de sårbare, de svake? Hva betyr det at et menneskes verdi ikke er avhengig av funksjonsnivå, spurte Heiene.

Han utfordret biskopene til å engasjere seg.

– Bispemøtet bør fortsette å uttale seg. Men dere bør også se på hvilke områder dere kan stå sammen med andre tros- og livssynssamfunn, sa han.

Grunnfestet

Preses var tydelig på at Heiene hadde gitt biskopene mye viktig kunnskap

– Hvorfor et seminar om bioteknologi, Byfuglien?

– Vi har jo vært inneforstått med at dette rådet kom, at det er bevegelser og at for eksempel lederen Kristin Halvorsen har endret syn på eggdonasjon. Det er viktig for oss å bli oppdatert på feltet. Dette er et komplisert område, men det er viktig at Kirken er med i samtalen.

Preses opplever det som løfterikt at mange tros- og livssynssamfunn deler synspunkter i spørsmål om bioteknologi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men dette er et krevende felt, for mulighetene er så store. Ofte blir også debatten smidd rundt enkeltskjebner. Det er lett å forstå menneskers lidelser når man står ansikt til ansikt med det, men i slike debatter er det minst like viktig å ha en solid bakgrunn for argumentene, at man argumenterer ut fra et mer prinsipielt ståsted. Det er viktig for samtalen.

Preses er glad for at Heiene forteller om nettopp en god og åpen samtale i Bioteknologirådet, en samtale hvor man lytter til hverandre.

Nyttig

Etter det åpne møtet var det flere av biskopene som pekte på at Heienes innlegg hadde vært av stor nytte. Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, pekte på at utviklingen skjer så raskt at debatter man hadde for 20 år siden, ikke lenger er relevante. Han skulle gjerne sett at Heiene snakket mer om forestillingen om det perfekte.

– Jeg har sette litt på argumentasjonen under nazitiden. Der argumenterte man i et sunnhetsperspektiv. Jeg vil på ingen måte kalle folk nazister, men begynner man å rokke ved menneskeverdet i for stor grad, jakter man etter det perfekte, ja, hva skal man da med folk som er svaksynte, sa han og refererte til et tidligere innlegg fra salen.

Heiene gav Sommerfeldt rett.

– Livet er mangfoldig. Det perfekte liv finnes ikke. Vi er alle del av en ufullkommen verden.

Biskop i Hamar, Solveig Fiske, trakk frem manglende støtteordninger for familier som velger å bære frem barn med funksjonshemming.

– Jeg skjønner at dette er litt på siden, men det må legges bedre til rette for å støtte de som lever med funksjonshemming, sa hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bispemøtet

Bispemøtet er sentralkirkelig organ som har til oppgave å samordne de gjøremål som tilliger de enkelte biskoper. Samles denne uken i Oslo.

De tolv biskopene samles til bispemøte tre ganger per år. Bispemøtet ledes av preses, som er biskop i Nidaros bispedømme.

Saker på møtet er blant annet utdelingen av Olavstipendet, kirkeordning, høringer med mer.

Kilde: kirken.no, Dagen

Les også
Laget film om egen angst og depresjon
Les også
– Ta bispevalg fra Kirkerådet
Les også
Bispe-nei til sorteringsparagrafSenabort
Les også
Alana har en mor – og en donormorTre foreldre
Les også
Nå kommer debatten til NorgeTre foreldre