HØST: Ta turen ut, se alt det vakre og la deg fascinere, utfordre og inspirere til å ta vare på og stå opp for hele Guds skaperverk, skriver Erhard Hermansen.

Stå opp for skaperverket

Hvert år fra 1. september til 4. oktober markeres Season of Creation. Tema for årets markering er «Et hjem for alle? Å fornye Guds verden». Markeringen er en anledning til å fordype vårt forhold til både Skaperen og det skapte.

I perioden retter vi søkelys på vårt medansvar for vern om skaperverket, og kristne i hele verden samles til bønn og inspirasjon til handling for vårt felles hjem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Da den siste rapporten til FNs klimapanel nylig ble lansert, var det mange som uttrykte uro og bekymring for framtiden – kanskje en følelse av at alt er håpløst, at utfordringene er så store at ingenting nytter uansett?

Lenge har vi sett hvordan klimaendringene forårsaker lidelser i andre deler av verden. Men denne rapporten setter oss ansikt til ansikt med trusselen vi selv står ovenfor. For det regjerer ikke lengre tvil hos klimaforskerne: Klimaendringene er menneskeskapte, og utviklingen går stadig raskere i gal retning.

I år har vi sett så mange kriser ramme verden, og i noen av oss har det vekket et sterkt behov for å gjenopprette vårt forhold til skapelsen og til hverandre – gjøre endringer som kanskje krever radikale omveltninger i måten vi lever med og behandler skaperverket.

Med så mye urettferdighet og uvisshet rundt oss er det ekstra viktig for kristne å komme sammen – søke håp og tro på at det er noe vi kan gjøre. Så la oss spørre oss hva vi som kirke kan få til – hva er innenfor vår makt?

Som verdensvid kirke er vi store, og vi kan og må gå sammen om å ta forvalteransvaret mer på alvor.

Vi har drevet rovdrift på skaperverket lenge, og nå innhentes vi av resultatene. Men vi kan be: Be om Guds nåde og hjelp til å gå sammen.

Vi kan be om at vi styrkes i viljen til å endre oss selv, måten vi lever på og kanskje gjenoppdage det vi har rundt oss – kanskje ser vi det med nye øyne når vi forstår hva som står på spill, hva vi risikerer å miste.

Vår måte å leve på går ut over de som har mindre enn oss, og det utfordrer oss.

Kanskje kan også denne markeringen være en mulighet til å innta en mer ydmyk holdning knyttet til vår egen posisjon, at vi i større grad kan se oss selv som avhengige av og en del av skaperverket.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter», skriver salmisten. En salme som beskriver den oppgave vi har fått som mennesker – til å forvalte skaperverket til beste for jord og mennesker.

Bibelen er tydelig i sitt budskap overfor de som styrer i samfunnet og ikke gjør forvalteroppgaven godt nok.

Vår måte å leve på går ut over de som har mindre enn oss, og det utfordrer oss. Som at rike land står for mesteparten av klimautslippene, mens det er de fattige som rammes hardest.

Season of Creation forener verdens 2,2 milliarder kristne rundt et felles formål. Med så mye urettferdighet rundt oss, er det viktig for kristne overalt å komme sammen og vise verden hvordan de skal elske hverandre og skapelsen.

Salme 8 gir uttrykk for gleden, undringen og erfaringen av å være en del av naturen. Så, ta turen ut, se alt det vakre og la deg fascinere, utfordre og inspirere til å ta vare på og stå opp for hele Guds skaperverk.