APOSTELEN PAULUS: Bildet viser en statue i Vatikanet, som skal forstille Paulus.

Et kritisk blikk på vår tids likestilling

Det er forståelig at Oddvar Søvik mener at motstanden mot kvinnelige prester kan være en hindring for evangeliet (Dagen 11. oktober). Men går det ikke an å tenke slik om alt som er i strid med vanlige oppfatninger i samtida? Hva blir da til sist igjen av evangeliet?

Jeg har gått gjennom Søviks bok, og jeg mener at han mangler et kritisk blikk på vår tids likestilling. Må ikke den døende vestlige kultur utfordres?

Les også
Historieløs bibeltroskap

Når det gjelder tekstene i 1 Kor. 14 og 1 Tim. 2, er Søvik opptatt av å forstå den tidshistoriske bakgrunnen for at Paulus skriver om menns og kvinners plass i menigheten. Dette er interessant nok å drøfte, men å finne forklaringer på hvorfor Paulus går inn på dette, er og blir noe annet enn å utradere det som apostelen faktisk lærer oss om hodeordningen.

Han omtaler den slik i 1 Kor. 11,3: «Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode.»

Kvinnens underordning er her at hun stiller seg under en mann som igjen står under Kristus. Det er ikke noe nedverdigende for henne. Kristus står selv under Gud, uten at det gir han noe mindreverd.