UNGE VELJARAR: Den administrasjonsleiaren som vil invitere nye og fleire røyster i skuledebatten, får slag over fingrane, skriv Steffen Savland. På biletet er Ap-leiar Jonas Gahr Støre på skulevalvaken på Soria Moria førre veke. Foto: Javad M. Parsa/NTB

Skulevalet er rigga og udemokratisk

I veka før stortingsvalet 2021 var det skuleval i heile Noregs land. Dette for å «ta tempen» på korleis den neste generasjonen ville ha brukt sin røysterett.

Nokon av desse unge er til og med gamle nok til å røyste i sjølve stortingsvalet. Skulevalet er ein super ordning for å introdusere unge nordmenn til politikk og demokrati, til å hjelpe unge til å engasjere seg for samfunnet og for sine landsmenn.

Likevel er skulevalet surna av udemokratiske problem som ikkje tar seg godt ut for eit land som ligg på toppen av demokrati-indeksen. Dei store ungdomspartia kjempar gjerne for sine rettar i skuledebatten, men nødvendigvis ikkje for andre.

Utdanningsdirektoratet (UDIR) har, i samarbeid med ungdomspartia for partia representert på Stortinget, Elevorganisasjonen og LNU, utarbeida anbefalingar som legg grunnlag for ein udemokratisk kontroll av skuledebattane og valtorga på vidaregåande skular i Noreg.

Anbefalinga om maks ni deltakarar i debatten, at parti som stiller i debatten skal ha fått minst 1 prosent oppslutning ved førre stortingsval og at dei ni største partia i oppslutning inviterast når det er meir enn ni parti med 1 prosent oppslutning, er enkelt å greitt enn anna måte å seie: «Berre inviter dei etablerte partia».

Litt av ein tilfelle at det er akkurat ni parti, kvart med sitt ungdomsparti, representert på Stortinget. Hugs det når du les om ungdomspartia som protesterte for retten sin til skuledebatt. Som slavedrivaren som protesterer for menneskerettar, vil dei ikkje kjempe for den same retten for mindre ungdomsparti.

UDIR sine anbefalingar gir legitimitet til udemokratiske haldningar i fylkeskommunen og på vidaregåande skular.

Dei store ungdomspartia kjempar gjerne for sine rettar i skuledebatten, men nødvendigvis ikkje for andre.

For administrasjonsleiaren på den skulen der berre dei store kunne få delta, vil desse anbefalingane vere ros for han/hennar sin udemokratiske gjerning. Den administrasjonsleiaren som vil invitere nye og fleire røyster i skuledebatten, får slag over fingrane av dette.

Samtidig understrekar UDIR at det frie ordet skal vere halde ved lag i skuledebattane. Det går ikkje an å respektere når dei nokre linjer før skadeskyter dette ved å anbefale å stenge ute mindre ungdomsparti.

Det at Elevorganisasjonen og LNU er involvert i UDIR sine udemokratiske anbefalingar, bør ikkje gi eit godt inntrykk av desse organisasjonane. Dette bør alltid hugsast når desse organisasjonane seier med store ord at dei vil styrke demokratiet blant born og unge. Nokre gonger er det berre tomme ord.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For å avslutte vil eg poengtere at dette ikkje er eit innlegg som angrip demokratiet. Tvert om har eg no sett lys på udemokratiske problem som omgir skulevalet. Det at eit ungdomsparti blir behandla betre enn eit anna er diskriminering. Om det så er på, før eller etter skulen.

Det er heller ikkje noko nytt, sidan ein og ser dette blant moderpartia. I debatten på NRK og andre store mediehus, er det nesten alltid «VIP-partia» som får sleppe inn.

UDIR har, med sine anbefalingar, gjort meir vondt enn godt for demokratiet blant born og unge. Med innblandinga av ungdomspartia, så viser det kor hyklerske dei store ungdomspartia er.

Med innblandinga av Elevorganisasjonen og LNU, så viser det at desse organisasjonane kan iblant arbeide mot det dei sjølv hevdar å stå for.

Derfor vil eg ta skulevalresultatet med fleire klypar salt.

Med vite om dei udemokratiske anbefalingane som skular og fylkeskommunar har fått om gjennomføringa av skuledebatt og valtorg, så er dette skulevalet ikkje elevane sitt. Det er dei store ungdomspartia, Elevorganisasjonen og LNU, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet sitt.

Derfor er det ikkje rart at eg seier at skulevalet er rigga og udemokratisk.