KJENT: Nå skal vi ikke inn i noe ukjent, nå skal vi på nytt inn i kjent landskap, skriver Dagen på lederplass. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Rekruttering etter pandemien

Faren for å miste opptil flere kull kan bekymre både kirkeledere, idrettsledere og andre som arbeider med barn og unge. Pandemiens isolasjon har vart så lenge at en del vaner nok er varig endret.

Da er det særlig viktig at ansvarlige ledere kjenner sin besøkelsestid og setter inn en ekstra innsats for å gjøre overgangen til en mer normal hverdag så god som mulig.

Derfor er det et rosverdig initiativ avdelingsdirektør Jan Chr. Kielland i Kirkerådet kunne fortelle om i Dagen tirsdag.

Det er kjent at rekruttering av ledere er en effektiv måte å involvere flere i ulike arbeidsgrener. Ikke minst gjelder dette i barne- og ungdomsarbeid.

I kristne sammenhenger har mange opplevd leirlivets gleder, og hatt stort utbytte av både forkynnelse og sosialt fellesskap. Alt dette kan ha avgjørende betydning for et menneskets trosliv, og for tilknytningen til det kristne fellesskapet.

Nå har Den norske kirke satt av oppunder tre millioner kroner til stimuleringsstøtte. 133 menigheter får støtte til ledertrening, mens 42 menigheter får midler til arbeidspraksis.

Da pandemien traff oss i fjor, var forutsetningene rundt i menighetene svært ulike. Noen var allerede vant med å filme gudstjenester. For dem var overgangen til digital produksjon mindre omfattende.

Men mange begynte på mer eller mindre bar bakke, og måtte inn i en bratt læringskurve. Det kostet både krefter og penger.

Men det var den muligheten man hadde for å kunne tilby en delvis erstatning for tapet av fellesskap.

Nå nærmer vi oss den andre enden av pandemien, så langt vi vet. Og denne gangen er forutsetningene på mange måter likere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For nå skal vi ikke inn i noe ukjent, nå skal vi på nytt inn i kjent landskap.

Men vi kommer alle tilbake til en normal hverdag med en ny bagasje. Det gir både utfordringer og muligheter.

Utfordringene ligger i at vi ikke kan ta den tilknytningen som fantes før pandemien for gitt. Fraværet har satt sine spor.

Mulighetene ligger ikke minst i de nye plattformene som har blitt etablert. Det ville være dumt å gi avkall på alt dette når vi igjen kan samles på vanlig måte.

Ressursknapphet må aldri bli en unnskyldning for å ikke handle.

Derfor er det ikke sånn at vi nå skal gå fra å arbeide kun digitalt til å arbeide kun analogt. Sånn har det ikke vært i koronatiden heller. Men det blir en tydelig forskyvning av tyngepunkt for de fleste.

Ingen andre i Kristen-Norge kan måle seg med Den norske kirke når det gjelder økonomiske muskler. Men selve tenkningen som ligger til grunn for de nevnte stimuleringsmidlene, kan man overføre også til andre sammenhenger.

Derfor er det nå viktig at både ansatte og frivillige ledere i ulike sammenhenger kjenner sin besøkelsestid.

Ressursknapphet må aldri bli en unnskyldning for å ikke handle. Behovet for lederrekruttering finnes i alle kristne sammenhenger.

Mulighetene til å inkludere og involvere flere finnes også. Det handler ofte om bevissthet, og om tålmodig og langsiktig arbeid.

«Nå trenger vi å komme i gang med gode tilbud for unge mennesker, ikke minst med tanke på at framtidens kirke trenger gode ledere», sier avdelingsdirektør Jan Chr. Kielland til Dagen. Det har han helt rett i.