VÅTERE OG VILLERE: Klimaforskerne spår at været blir våtere, villere og varmere som følge av menneskeskapte klimaendringer. Bildet viser en flom i Gävle Sverige i august. «Det er vel og bra å ta vare på miljøet, ikke overforbruke og forurense, men at vi kan motvirke klimaendringer og forhindre Guds planer er ikke mulig», mener innsenderen. Foto: Fredrik Sandberg/tt/NTB

Karismatikere og klimaet

I KS av 20. aug. skriver Øystein Gjerme at de karismatiske menigheter har forsømt seg i anledningen klima og dets konsekvenser. FNs rapport skremmer både han og andre.

Den norske kirke snakker nesten ikke om noe annet, og man kan spørre: Er dette viktigere enn å forkynne Evangeliet om frelse og håp for dette liv og for evigheten? Skal det nå også bli pinsevenner og andre karismatikere sitt viktigste tema?

Vi som leser Bibelen, og tror på den, behøver ikke å lese FNs klimarapport. De scenarier som apostelen Johannes fikk skue inn i, er langt verre.

Les også
– Vi i karismatiske menigheter har forsømt oss i hvordan vi forholder oss til klimaendringene

Og så blir spørsmålet: Kan vi gjøre noe for å omstøte det som Den Almektige Gud har bestemt? For hva er det som blir å ødelegge vår jord? I følge profetien er det menneskenes ondskap og ulydighet mot Skaperens Gud.

Etter at menneskeheten har forkastet Gud og Hans lover må de ta konsekvensen av dette. Jesus sa: «som i Noas dager skal det bli før hans gjenkomst». Da sendte Gud vannflommen og ødela hele jorden og alt levende, unntatt de som tok imot budskapet og berget seg i Arken.

Nå har Evangeliet blitt forkynt i over 2000 år, men den store masse vil ikke høre og omvende seg fra sin ondskap. De vil ikke høre på advarslene, likesom i Noas dager. Og det vi ser er at synd og perversiteter blir verre og verre (som i Lots dager) og snart er Guds tålmodighet over og den bebudede straffedom kommer over jorden.

Nå gjelder det at vi er rede til å bli med når Jesus henter sine søsken.

Hva må da vi som Guds folk og menighet gjøre i denne tid? Jo, det er å intensivere forkynnelsen om frelse og redning fra Guds vrede.

Det er vel og bra å ta vare på miljøet, ikke overforbruke og forurense, men at vi kan motvirke klimaendringer og forhindre Guds planer er ikke mulig. Nå gjelder det at vi er rede til å bli med når Jesus henter sine søsken slik at vi unngår Guds vrede.