TRO: Er det bibellesning og bibeltroskap som har ført Davidsen til en annen forståelse enn Jesus og hans apostler, eller er det en fornuftsbasert tro på den moderne vitenskaps virkelighetsforståelse? spør Per Bergene Holm. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Hva tror Davidsen?

I stedet for bibelkritikk skulle jeg ønske mer kritisk analyse av mainstream vitenskap fra Davidsen

Jeg vil ikke skrive usant om noen, og når Bjørn Are Davidsen ikke kjenner seg igjen i min karakteristikk av hans utsagn og apologetiske arbeid, så er det for meg en alvorlig anklage.

Da må jeg be om spalteplass for å la leserne vurdere om jeg farer med løgn eller har dekning for det jeg har skrevet.

Jeg skrev at Davidsen stiller seg «kritisk til skapelsen og andre sentrale bibelske sannheter».

Han mener at jeg gjør ham urett ved å skrive det. Men han kan jo selv svare på følgende spørsmål:

1. Skal vi tro apostelen Peters ord i 2Pet 3:4-6? Eller skal vi med Davidsen si at apostelen Peter var et barn av sin tid og gir oss datidens feilaktige forståelse av skapelsen og vannflommen?

Davidsen reagerer i et intervju på selve tanken om en syndflod over en umoralsk menneskeslekt (jf 2Pet 2:5). Ifølge egne utsagn leser Davidsen både skapelse og vannflom som myter, ikke slik apostelen leser dem.

2. Skal vi tro at Adam var det første mennesket på jord, slik apostelen Paulus skriver i 1Kor 15:45, og at synden og døden kom inn i verden ved ett menneske, slik det står i Rom 5:12?

Eller skal vi med Davidsen tro at Adam og Eva var et par i mengden av mennesker utviklet via evolusjonen og bare et eksempel på mennesker som syndet.

Slik at når de ble kastet ut av hagen, så gikk de ut og ble en del av en større populasjon som allerede fantes på jorden (uttalt i nettdebatt).

3. Skal vi med Davidsen tro at det fantes død i verden før syndefallet eller at døden kom inn i verden ved et menneske, slik apostelen Paulus skriver i 1Kor 15:21 og Rom 5:12?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

4. Skal vi tro at vi alle arver synden fra Adam og fødes som syndere og er underlagt døden pga Adams fall (Rom 5:12-19), eller skal vi følge Davidsen som ikke tror på noe av dette?

5. Skal vi tro Jesu ord om at Skriften ikke kan gjøres ugyldig (Joh 10:35) og at ikke en tøddel av den skal forgå (Mt 5:18), eller skal vi med Davidsen (i Utrop 10.03.2016) si at Bibelens tekster er produkter av sin samtid og bare deler av det som står er Guds ord?

Det er ingen bagatell som står på spill!

Davidsens utsagn slår bena under hele den grunnleggende tanke i Skriften som helhet og spesielt i Rom 5 om Adam som slektens representant og stedfortreder i synden og Jesus som slektens representant og stedfortreder i soningen. Det er ingen bagatell som står på spill!

Er det bibellesning og bibeltroskap som har ført Davidsen til en annen forståelse enn Jesus og hans apostler, eller er det en fornuftsbasert tro på den moderne vitenskaps virkelighetsforståelse?

Med uttrykkene «blind tro» sikter jeg til en tro på vitenskap og fornuft som gjør blind overfor Guds ord, og med ordet «besserwisser» sikter jeg til at Davidsen mener seg å vite bedre enn både Jesus, apostlene og oss «kunnskapsforaktende» kreasjonister som ødelegger hans apologetiske prosjekt.

Organisasjonen Skaperkraft og Davidsen har ved flere anledninger tatt til orde for at vi som kristne må være aktive i samfunnsdebatten. Det er jeg enig i.

Men det har også i den sammenheng vært uttalt at det da er viktig å framstå slik at vi ikke setter oss på sidelinjen, men er «troverdige».

Davidsen har uttalt at kreasjonister er et problem i så måte, nettopp fordi de ikke bøyer seg for den rådende vitenskapelige konsensus. Det var det jeg siktet til med ønsket om å «bli aktet i samfunnsdebatten».

I stedet for bibelkritikk skulle jeg ønske mer kritisk analyse av mainstream vitenskap fra Davidsen. Fronten er skarpere mot kreasjonister og alle som vil lese Bibelen som Jesus og hans apostler.

Det Davidsen avslutningsvis skriver om sunne kunnskapsbaserte diskusjoner om vitenskap, inkludert premisser og tolkninger, kan jeg bare slutte meg til. Den offentlige debatt og populærvitenskapelige framstillinger i media har ikke så mye av det.