PENGESTØTTE:– Det er nesten for galt å si det, men nå må det bare sies. Jeg har ikke funnet noe sted hvor mye av pengene til palestinerne som er gått til Hamas’ Gaza, men det må være flere milliarder bare av våre norske kroner. ILL.FOTO: Berit Roald

Hamas’ krig mot Israel finansiert av Norge

– Det grove misbruket av norske penger, som har blitt avslørt gjennom Gaza-krigen, må nå få konsekvenser.

Giverlandsgruppen for Det palestinske området (AHLC) ble opprettet i oktober 1993 i etterkant av Oslo-avtalen. Gruppen har 15 medlemmer og skulle være en hjelp til å utvikle det Palestinske folket. Norge fikk lederrollen, og har beholdt den helt til nå. Det har vist seg å bli en enormt kostbar rolle for Norge. Hvert år bruker vi mer enn 800 millioner kroner på dette arbeidet, og per juni 2014 har vi bidratt med rundt 11 milliarder kroner, og totalt har giverlandsgruppen pøst inn svimlende beløp, flere titalls milliarder dollar.

AHLC står for Ad Hoc Liaison Committee. En ad hoc-komité er en komité som er nedsatt for å arbeide med en spesiell sak, og som deretter blir oppløst. Det var også tanken med AHLC, men nå har de holdt på i 21 år. Hva har de oppnådd? Hvilke resultater kan vi se? Hensikten med pengene som har blitt gitt både til de Palestinske områdene og Gaza har selvsagt vært å bygge opp det sivile samfunnet, bygge infrastruktur, skoler, sykehus, arbeidsplasser, få i gang en egen økonomi, så de kan stå på egne bein og leve i fred med nabolandet Israel.

Og så ville giverlandsgruppen ha fullført sin oppgave og blitt avviklet. Dette kunne vært fullført for mange år siden, men ennå i dag synes målet å være langt unna, ja lenger unna en løsning enn i 1993, da vi fikk Oslo-avtalen. Hovedårsaken til dette er at palestinerne, Hamas som PA, ikke vil vite av noen jødisk stat overhodet. Dette vet israelerne godt, og mange andre som har øyne i hodet ser det. Men mange av Vestens ledere skygger unna dette faktum, det er ikke politisk korrekt å si noe sånt.

Men et viktig spørsmål når en gir så mye penger til en liten gruppe i et så lite område, må være: Hva blir pengene faktisk brukt til? Hvor havner de? Har vi et oppegående kontrollapparat med at pengene faktisk blir brukt til å bygge opp de palestinske samfunnene på Vestbredden og Gaza? Vi må presisere at det er ikke sine egne sparepenger våre utenriksministre gir av, men det norske folks penger, det er våre skattekroner de gir så rundhåndet av til Hamas og PA. Og da bør de bør de jo opptre ansvarsfullt og se til at pengene går til den ovenfor nevnte infrastruktur. Har de nå gjort det? Utenriksministre i disse årene har vært blant andre Johan Jørgen Holst, Støre, Barth Eide og nå Børge Brende.

Under krigen mellom Israel og Hamas i juli-august i år, måtte Israel gå inn i Gaza med bakkestyrker for å sette en stopper for tunnelterrorismen, og da fant de ut litt av hvert om hva våre penger har blitt brukt til, og dette har de brakt videre til verden. Det er nesten for galt å si det, men nå må det bare sies. Jeg har ikke funnet noe sted hvor mye av pengene til palestinerne som er gått til Hamas’ Gaza, men det må være flere milliarder bare av våre norske kroner. Det er Hamas som har makten i Gaza. Og de har brukt pengene våre til å ruste seg opp og ført tre kriger mot Israel, i 2008-09, og så i 2012, og den verste sommeren 2014. Forstå dette: De skulle bygd sykehus, skoler, dyrket opp jorden og skapt arbeidsplasser, bygd tilfluktsrom for befolkningen og meget mer.

Men det aller meste har blitt brukt til å bygge flere titalls avanserte og svært kostbare tunneler inn i Israel for å drive terror inn i Israel, kjøpe inn våpen og raketter, bygge tilfluktsrom til Hamas’ egne folk og til rakettene deres. Og når de startet krigen var bruken av menneskelige skjold en bevisst strategi, noe som er en krigsforbrytelse. Det er en ganske rystende tanke at norske skattepenger har vært med og finansiert denne sommerkrigen mot Israel. Hvor har politikernes kontrollgrupper vært disse årene? Og hvor NRKs reportere? Sist år gav giverlandene 7,2 milliarder kroner til den palestinske økonomien, og noe av dette havnet hos Hamas. Var de kontrollørene og reporterne der og sjekket at det ble bygd opp boliger, bedrifter, jordbruk, sykehus? Og hvis det ikke var gjort, ble det slått alarm og stilt kontante spørsmål og krav til Hamas om hva pengene ble brukt til? Nei, det ble ikke det. Jeg synes det er en stor skandale.

Involverte politikere burde bli holdt ansvarlig og svare for dette. Nå må ikke utenriksministeren seile rundt på sin giverplanke og holde denne galskapen ved like. Dette grove misbruket av norske penger, som har blitt avslørt gjennom Gaza-krigen, må nå få konsekvenser. Norge bør nå gi lederrollen til andre, det var også meningen at lederjobben skulle gå på omgang, sier Jan Egeland, som har vært tett engasjert i den såkalte «fredsprosessen» og har vært leder for giverlandsgruppen. Men norske utenriksministre har vært så lysten på å beholde denne lederplassen, som igjen påfører oss store ekstrakostnader.

Politikere! Dette er ikke god økonomisk forvaltning. I tillegg til å ha brukt pengene våre til å drive krig med Israel, så har krigen tatt livet av anslagsvis 2000 mennesker på Gaza og mange sårede, den har påført store skader i Israel som koster milliardbeløp å bygge opp igjen, et 70-talls jøder er drept og mange sårede, og gjenoppbyggingen av Gaza vil koste 37 milliarder, anslått av palestinske tjenestemenn. Når vi ser for et grovt misbruk av giverpengene som har gått for seg, og det burde vi ha sett for flere år siden, kunne ikke de pengene heller gått til å opprettholde våre egne nedleggingstruede sykehus, ruste opp omsorg og pleie-sektoren, og veiene våre, og skape arbeidsplasser i vårt eget land? Vil noen politikere og samfunnsaktører nå gå i bresjen for en sårt tiltrengt oppvask i dette landskapet? Eller skal vi fortsette å ruste opp Hamas for en ny krig om to-tre år?

Les også
Gaza-forhandlinger gjenopptas i Egypt
Les også
Brende til USA med løfte om militær bistand
Les også
Over 400 palestinere savnet etter båtforlis
Les også
Anklager Israel for krigsforbrytelserIsrael anklages
Les også
Nye terrortunneler graves fra GazaTunneler Gaza