BRUKERDOSER: Regjeringen ville avkriminalisere besittelse av brukerdoser av nakrotika, så som cannabis og marijuana. Det ville ikke Stortinget være med på. Foto: Angela Weiss / AFP / NTB

Fornuftens seier over liberalismen

For en uke siden sa Stortinget nei til regjeringens forslag om generell avkriminalisering av narkotikabruk. Hovedinnvendingen fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og

Fremskrittspartiet er bekymring for signaleffekten av en avkriminalisering og konsekvensene en slik reform vil ha for narkotikabruken blant ungdom.

Forslaget til rusreform har skapt betydelig debatt siden det ble lagt fram i fjor, og det er positivt at Stortinget satte foten ned for den liberaliseringen som regjeringen ønsket seg.

Actis, rusfeltet samarbeidsorgan har vært blant de mest engasjerte i debatten. Generalsekretær Pernille Huseby uttalte i forbindlese med stortingsbehandlingen at Regjeringens forslag til rusreform ikke var helhetlig nok og manglet konkrete grep på forebyggings- og tidlig intervensjonssiden.

– I likhet med tunge fagmiljøer og mange av dem som jobber med ungdom i dag, var vi bekymret for hvordan avkriminaliseringsmodellen ville slå ut. Vi konstaterer at flertallet også delte denne bekymringen. Stortinget har gjort viktige vedtak i denne saken, kommenterte Huseby. Det er en konklusjon vi deler.

På den andre siden står en skuffet helseminister Bent Høie (H). Han sier til NRK at rusreformen dessverre ikke ble vedtatt, og det synes han er veldig trist.

– Regjeringen foreslo at vi skulle gå vekk fra å straffe bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk, fordi vi ser at straffen rammer hardt og bidrar til at de ikke får hjelp. Dessverre var ikke det politiske Norge modne for denne reformen ennå, konstaterer Høie.

Det beste vil være om liberaliseringsforslaget legges vekk for godt

Vi mener Høie konkluderer feil og vil heller si det slik: Heldigvis var ikke det politiske Norge modne for denne reformen ennå.

Vi vil også legge til at «ennå» burde fjernes. Det beste vil være om det politiske Norge holder fast ved at det ikke skal være straffefrihet for bruk og besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk og at liberaliseringsforslaget legges vekk for godt.

Det kan jo være interessant at Høie selv bruker uttrykket «ulovlige rusmidler». Selv om det handler om besittelese til eget bruk, sier fortsatt norsk lov at narkotika ulovlig, og ulovligheter skal straffes i en sunn og oppegående rettsstat.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stortingets vedtak innebærer likevel en liten liberalisering i og med at flertallet åpner for at anmerkninger på rullebladet for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk skal slettes etter tre år.

Dessuten innføres en såkalt «barmhjertig samaritan»-lov, som innebærer at politiet ikke skal straffeforfølge mulige mindre narkotikalovbrudd i saker der personer yter assistanse eller tilkaller hjelp i akutte nødssituasjoner.

Det er justeringer av loven som det går an å leve med, men som samtidig ikke uthuler straffelovens bestemmelser.