«Davidsen (bildet) oppgir ikke sine kilder; man må bare ta det for gitt at han snakker sant basert på hans autoritet» skriver Catherine Olaussen.

Fagsjekk sjekker fag?

Davidsen oppgir ikke sine kilder; man må bare ta det for gitt at han snakker sant basert på hans autoritet: På tross av rådets forsikring om at de ikke går etter «hvem som sier det». 

5.oktober påstod Fagsjekks råd at foreningen Skaper avviser Fagsjekks avvisning av Skapers bok Guds Verden på ideologisk grunnlag. Fagsjekk hevder at de baserer seg på kilder og fakta, dvs at hva som sies er viktigere enn hvem som sier det.

Fagsjekks redaktør Bjørn Are Davidsen sa videre 12.november at Skapers kritikk så langt ikke har berørt en eneste geologisk detalj.

Men det er utgangspunktet som gjelder; rådet hadde bare én geologisk detalj og den ble berørt av meg (styremedlem av Skaper), 10.november.

Rådets geologisk påpekning inneholdt ingen fakta med henvisninger til navn eller dato. De hevdet enkelt og greit at debatten om en storflom var ferdig flere generasjoner før Darwin da det viste seg at sporene man observerer i naturen lar seg bedre forklare med istider.

Jeg skrev tilbake med referanse til navn (Buckland) og dato (1840) for å vise at dette ikke var tilfelle. Og til forskjell fra rådet, oppga jeg også Geir Hestmarks (ikke kreasjonist) bok om istidens oppdager og pioner, Jens Esmark, som kilde.

Jeg poengterte at da teorien kom i 1826, var det bare ungjordgeologen Andrew Ure som ble overbevist av Esmark; Ure ble latterliggjort selv om han var medlem av Royal Society og Geological Society og i tillegg var stifter av Strathclyde universitet.

Til disse fakta sier Davidsen bare at Buckland var en kristen; de fleste var kristne på det tidspunktet så hva har det med saken å gjøre?

Siden presidenten av verdens første geologiske forening så sent som 1817 skrev at geologi var et fag man visste veldig lite om, kunne jeg med god grunn si at tro på en stille flom så tidlig som på 1600-tallet, var basert på ideologi og ikke på fakta. Som kilde oppga jeg Rossetters (ikke kreasjonist) doktoravhandling fra 2019 om Burnet.

Her svarte Davidsen igjen at Burnet var en kristen og «tvert imot møtte Burnet sterk kritikk. Troen på en stor og verdensvid flom holdt seg i generasjoner.»

Davidsen oppgir ikke sine kilder; man må bare ta det for gitt at han snakker sant basert på hans autoritet: På tross av rådets forsikring om at de ikke går etter «hvem som sier det».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men om lesere vil sjekke fag selv, ligger ovennevnte avhandling lett tilgjengelig på nett. Der lærer man at Burnet på 1600-tallet møtte sterk kritikk nettopp fordi han skrev om en stor og verdensvid flom som skapte dagens fjell.