FEILAKTIGE PÅSTANDER: Fagsjekk
...
FEILAKTIGE PÅSTANDER: Fagsjekk.no kan ikke skjelne mellom en tro på at jorden er seks tusen år eller seks minutter. Men feilaktige påstander om geologi, kan og bør påtales, skriver Bjørn Are Davidsen. Foto: Magnar Børnes
Debatt
Fagsjekk sjekker fag
Del
Fagrådet til fagsjekk.no er blitt kritisert for å stille seg bak Karsten Eigs grundige artikkel om sviktende faglighet når boken «Guds verden» hevder at det er geologisk støtte for at jorden kun er noen tusen år gammel.

Det sier mye at kritikken så langt ikke har berørt en eneste geologisk detalj, kun Eigs livssyn. Dermed er det ikke uventet at Skaper med glimt i øyet markedsfører boken med «ikke anbefalt av ateister», mens det mest presise altså er «ikke anbefalt av fagfolk».

Det blir ikke bedre fagkritikk av at Catherine Olaussen i Dagen 9.11. påstår at forskerne forkastet den bibelske flommen «på ideologisk grunnlag».

De to hun nevnte, Buckland og Burnet, var tvert imot overbeviste kristne og ønsket å vise at flommen hadde geologisk støtte. De jobbet hardt for dette, men etter å ha vurdert og regnet på tilgjengelige data, måtte de endre syn. Geologien ga ingen støtte til en verdensomfattende flom.

I første del av 1800-tallet vurderte geologene en kombinasjon av uniforme prosesser og mer eller mindre plutselige endringer, som vulkaner og jordskjelv, fjellkjedefoldinger og istider.

Selv om man var uenig om geologien best kunne forklares av katastrofer eller av jevne prosesser, var det bred enighet flere generasjoner før Darwin om at jorden måtte være langt eldre enn noen få tusen år. Dette handler ikke om ideologi, men om ærlige vurderinger av funn og fakta.

Kritikken mot fagsjekk.no blir ikke mer troverdig når Olaussen hevder at Rossetters avhandling fra 2019 om Burnet viser at flommen på 1600-tallet var «blitt redusert til et nesten sporløst, stille basseng». Tvert imot møtte Burnet sterk kritikk.

Troen på en stor og verdensvid flom holdt seg i generasjoner. Som i dag var kritikken imidlertid i liten grad faglig. Burnet ble lenge avvist fordi flommen ble regnet som et mirakel og altså ikke tilgjengelig for normal geologisk forskning.

Det samme gjelder i dag. Gud kan uten problemer ha skapt verden for seks tusen år siden med en ferdig forhistorie, på spøk eller for å teste oss. Adam og Eva kan være skapt med navler og lyset fra stjernene på direkten, selv om det ellers tar milliarder av år fra stjernene lengst unna. Tilsvarende kan Gud ha skapt tilsynelatende gamle geologiske lag med fossiler og så videre, eller brukt flommen på mirakuløse måter til dette.

Det er like umulig å motbevise som teorien om at universet er seks minutter gammelt, med alt vi tror vi husker og vet om fortiden.

Fagsjekk.no kan selvsagt ikke utøve geologisk kritikk av en slik tro eller hjelpe til å skjelne mellom en tro på at jorden er seks tusen år eller seks minutter.

Men feilaktige påstander om geologi, kan og bør påtales. Derfor vil vi fortsette med å bruke normalfaglige geologer til å kritisere geologiske påstander, teologer til å kritisere teologi og historikere historie.

Den beste måten å gjøre lærebøker mer faglig riktige, er ved å vurdere dem faglig. Derfor er det gledelig når fagsjekk.no får takk fra sekulære forlag for å ha avslørt feil, misforståelser og myter om kristne, filosofi og kirkehistorie. Vi håper og tror at det samme kan skje med kristne forlag også.

fagsjekk.no,bjørn are davidsen,kreasjonisme,catherine olaussen