VAKSINEPASS: Regjeringen har gitt kommunene klarsignal til å kunne kreve koronapass for å gi adgang til visse lokaler og arrangementer. Passet skal dokumentere at en person har tatt vaksinen, har er negativ koronatest eller er immun på grunn av tidligere sykdom. Her fra en vaksinasjon på Bjerke vaksinesenter i Oslo.

Et tvilende ja til koronapass

Å sette andres liv i fare ved å trampe inn uvaksinert og utestet på et tettpakket utested, kan ikke være noen menneskerett.

Helt siden pandemien la sin klamme hånd over verden i mars i fjor har Dagens holdning vært å mane til etterlevelse av myndighetenes pålegg i denne svært krevende situasjonen. Vi har vi argumentert for det i en rekke ledere. Det har vært viktig ikke minst fordi konspirasjoner rundt pandemien og vaksiner har hatt betydelig innflytelse i enkelte kristne miljøer.

Disse påminnelsene er dessverre fortsatt aktuelle. For korona-dramatikken er nemlig ikke over. Globalt ligger antall omkomne nå på godt over fem millioner. Pandemien har altså snart krevd et antall dødsoffer som er like stort som innbyggertallet i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Norge passerte denne uken et rundt, tragisk tall: Tusen dødsfall grunnet korona. I tillegg settes det stadig nye smitterekorder, og enkelte norske sykehus melder om at kapasiteten er i ferd med å bli sprengt.

Mot dette dystre bakteppet har regjeringen nå gitt klarsignal for en ny type tiltak i bekjempelsen av korona. Norske kommuner har fått ja til å ta i bruk såkalte koronapass. Enkelte kommuner teller på knappene om de skal ta i bruk passene allerede denne uken.

Tanken bak koronapasset er at det skal fungere som et alternativ til mer inngripende tiltak som ulike former for nedstengning. Man mener at det da er bedre å nekte adgang til en restaurant for folk som kan utgjøre en økt smitterisiko for eksempel fordi de ikke har ønsket å ta vaksinen, enn å måtte stenge hele stedet.

Dette såkalte koronasertifikatet skal vise om man er vaksinert, nylig har tatt en negativ test eller er immun etter å ha hatt koronasykdom. Dette dokumentet kan da gi adgang til visse offentlige steder som konserter, uteliv og så videre. Den som ikke har et slikt pass, kan bli nektet i døren.

Det er ingen tvil om at ordningen med koronasertifikat reiser en rekke kompliserte problemstillinger. For det er slett ikke uproblematisk å forskjellsbehandle borgerne ut fra hvilke valg de tar rundt egen helse.

Vi har i dag ikke vaksineplikt her i landet. Selv om det anbefales sterkt, så velger norske borgere selv om de vil vaksinere seg selv og sine barn, både mot covid og mot andre smittsomme sykdommer. Og det gis i utgangspunktet ingen sanksjoner fra myndighetene mot de som ikke tar vaksinen. Men innføring av vaksinepass innebærer på en måte en ny frihetsinnskrenkning mot uvaksinerte ved at de da potensielt nektes adgang til visse steder.

Selv om Dagen er blant de som sterkt anbefaler å ta koronavaksinen - vi har tidligere kalt det en kristenlikt - så klarer også vi å se de betenkelige sidene ved en slik begrensning av bevegelsesfriheten til enkeltmennesker og grupper.

Vi vil advare sterkt mot å gå videre på den samme veien som enkelte andre europeiske land, som Østerrike. Der innførte myndighetene først regler som i praksis fungerte som et portforbud for uvaksinerte, selv om forskriften senere ble omgjort til en full nedstengning som gjaldt alle østerrikere. Fra 1. februar planlegger Østerrike å innføre vaksineplikt for sine borgere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Myndighetsinngrepene ligger heldigvis på et helt annet nivå her i Norge. Og når vi på tross av våre betenkeligheter likevel vil støtte ordningen med koronapass, er det også fordi den ikke medfører noe absolutt forbud for uvaksinerte mot å komme inn på for eksempel et utested.

Man kan nemlig få et gyldig koronasertifikat også dersom man nylig har tatt en korona-test. Men da må man altså ta seg bryet med å teste seg på forhånd. Og et slikt sertifikat vil også ha begrenset gyldighetstid slik at testingen må gjentas en rekke ganger.

Det er ukomfortabelt selvfølgelig, men vi mener likevel at det må være et akseptabelt tiltak, spesielt så lenge ordningen er tidsbegrenset og vil bli opphevet så snart pandemien er under kontroll.

Alternativet med full nedstengning av store deler av samfunnet er dårligere enn om enkeltpersoner som ikke vil vaksinere seg, må ta ekstra tester for å få komme inn. Det kan ikke regnes som noen menneskerett å kreve adgang til et tettpakket lokale uten vaksine og uten test, når man slik risikerer å utsette andre for fare.

Men den beste måten å unngå alt dette styret, er å ta vaksinen. Dessuten beskytter det både deg selv og dine omgivelser bedre mot smitte, alvorlig sykdom og død, enn om du forblir uvaksinert.