Evangelist Svein Magne Pedersen kaller korona-vaksinen for «gift» og oppfordrer folk til å avstå fra å ta den.

Den livsfarlige kristne vaksinemotstanden

Tar du ansvar hvis mennesker dør, evangelist Svein Magne Pedersen?

Den kjente helbredelsesforkynnerens ekstreme advarsler mot korona-vaksinen kan i verste fall føre til at folk mister livet. Hans skriverier er det foreløpig mest ytterliggående eksempelet på det som er et særpreg ved vaksinemotstanden i Norge: Det sterke kristne innslaget.

Les også
Kristen predikant kaller koronavaksinen for «gift»

I Europa har vi vært vitne til at hundretusener av vaksinemotstandere har tatt til gatene i sommer, flere steder med voldelig utfall. I Frankrike, der sammenstøt mellom demonstranter og politi nærmest er for en tradisjon å regne, har sinnet særlig gått utover covid-teststasjoner og apoteker.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som kjent har den franske regjeringen innført lovgivning som krever at man må være vaksinert for å gå på restaurant, reise med tog og fly eller besøke visse offentlige steder. Loven krever videre at alle som jobber i helsesektoren må vaksineres innen 15. september hvis de ikke vil risikere å bli suspendert.

Selvfølgelig er det legitimt å gi uttrykk for motstand mot denne typen inngripende lovgivning, så lenge det gjøres på en fredelig måte. Den franske loven er omstridt og det er langt fra alle regjeringer som vil gå så langt i kampen mot koronasykdommen, heller ikke den norske.

Alle har rett til egne meninger, men den retten gjelder som kjent ikke egne fakta. Og det er her det store problemet med vaksinemotstanden både i Frankrike og andre steder oppstår. Det faktagrunnlaget antivaksinebevegelsen bygger på er i beste fall syltynt ved at man underspiller farene ved korona-pandemien og overvurderer vaksinens bivirkninger.

I verste fall er det snakk om rene konspirasjonsteorier som at myndighetene bevisst fjerner tilgang til medisiner som effektivt kunne hjulpet mot sykdommen. Eller til og med at befolkningen blir injisert med små mikrochips under dekke av vaksinasjonsprogrammet.

Disse ville teoriene får tidvis også voldelige konsekvenser. I Storbritannia klarte politiet tidligere i august så vidt å forhindre at vaksinedemonstranter tok seg inn i en bygning tilhørende kringkastingsselskapet BBC. Den rasende menneskemengden beskyldte mediegiganten for å være en del av myndighetenes forsøk på å føre det britiske folket bak lyset.

I Norge går det så langt heldigvis fredeligere for seg. Charter-Svein og hans meningsfeller nøyer seg med å brenne sine egeninnkjøpte munnbind i stedet for å tenne på offentlig eiendom. Men man skal ikke ha bevegd seg langt inn i nettets irrganger før man ser at tankegangen og teoriene er de samme her hos oss. Det er imidlertid en ting som er annerledes i det norske antivaksinemiljøet: En stor andel av de som engasjerer seg er aktive kristne.

Dagen har i flere artikler dokumentert hvordan kristne ledere på ulike måter har advart mot vaksinen. Også Dagsrevyen laget nylig innslag av det som opprinnelig var en Dagen-sak om de truende meldingene pastor Sten Sørensen mottok etter å ha tatt til orde for at kristne burde la seg vaksinere.

Men alt dette blir nærmest for bagateller å regne sammenlignet med det som evangelist Svein Magne Pedersen gang på gang har formidlet til sine meningsfeller den siste tiden. Evangelisten trår over alt som finnes av både ansvarlighetens og anstendighetens grenser når han oppfordrer folk til å ikke vaksinere seg «hvis du ønsker å leve», som han skriver på Facebook. «Ikke la dine barn bli hjerte-, hjerne- og lungeskadet med giften», lyder henstillingen fra evangelisten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva skjer hvis folk som burde tatt vaksinen, lar være fordi de tror en gudsmann med helbredelsens nådegave oppfordrer dem til det?

Med denne typen skriverier plasserer Pedersen seg ikke bare blant konspirasjonsteoretikerne. Han tar også på seg et enormt ansvar for det som kan skje med de som følger hans advarsel mot vaksinen.

Som helbredelsesevangelist lyttes han til av mange mennesker som i en fortvilet livssituasjon søker til hans forkynnelse og forbønn. Og siden rådene kommer fra en predikant, vil mange kunne se på det som et mulig budskap fra Gud og ikke som det i virkeligheten er: Innhold fra lugubre antivaksinenettsteder lest og tolket av en lekmann uten medisinsk utdannelse.

Les også
Åpent brev til Svein Magne Pedersen

Slik sett kan kan disse oppfordringene i verste fall være livsfarlige. For hva skjer hvis folk som burde tatt vaksinen, lar være fordi de tror en gudsmann med helbredelsens nådegave oppfordrer dem til det? Vi må rett og slett spørre Svein Magne Pedersen om han er beredt til å ta ansvar hvis mennesker blir smittet og dør som en følge av hans kraftige henstillinger om å ikke ta den livreddende vaksinen?

Svein Magne Pedersen har stått i stormen rundt sin helbredelsesvirksomhet før også. Men dette er noe helt annet. For tidligere har evangelisten alltid understreket at han ikke oppfordrer noen til å avstå fra å ta medisiner eller følge doktorens råd. Han har stadig gjentatt at han mener at forbønn og legevitenskap grunnleggende sett har samme mål, nemlig at menneskers skal bli friske fra det som feiler dem.

Med disse voldsomme utfallene mot ansvarlige medisinske råd har Pedersen forlatt denne linjen. Det er trist. Det er opprørende. Og det er farlig.