David Toska skal sitte i sjakkstudio med TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer (til venstre), programleder Fin Gnatt og sjakkommentator Heidi Røneid. Foto: Erik Teige / TV 2 Foto: Erik Teige / TV2

En sjakkhistorie om tilgivelse

Det er ikke for mange positive fortellinger i norske medier om rehabilitering av tunge kriminell. David Toska må gjerne fortelle sin i TV 2 sjakkstudio.

Det dreier seg om et ran så brutalt at vi knapt har opplevd en lignende situasjon i Norge i fredstid. Men automatvåpen og maskinpistoler skyter tungt bevæpnede kriminelle seg vei inn i en tellesentral der store mengder kontanter oppbevares.

Under flukten tar voldsmennene effektiv over kontrollen av sentrum i en av våre største byer, mens politiet mangler kapasitet til å gripe inn. Med sine små håndvåpen er de henvist til kun å overvåke hvordan de kriminelle frakter bort et ransutbytte på godt over 50 millioner kroner.

Den ene av ranerne, Kjell Alrich Schumann, skyter og dreper politimannen Arne Sigve Klungland som sitter i politiets kommandobil og observerer det som skjer. Det hele fremstår som en kaldblodig henrettelse for å sikre ransbandens tilbaketrekning.

NOKAS-ranet i Stavanger i 2004 var et nasjonalt traume. Derfor er det ikke vanskelig å forstå at det vekker sterke reaksjoner når mannen som var selve hjernen bak og lederen for ugjerningen, David Toska, inviteres inn som gjest i TV 2s sjakksending under to av deres sendinger fra turneringen Tata Steel denne uken.

Toska var en habil sjakkspiller som barn og i tidlige ungdomsår før han begynte sin kriminelle løpebane. Sjakk har også spilt en viktig rolle i NOKAS-ranerens 13 år lange og nå fullførte fengselsoning. Det er på dette grunnlaget og med denne historien i bagasjen at Toska er invitert inn i TV2 sjakkstudio.

Dette er virkelig ingen enkel sak å ta stilling til, og det har det åpenbart heller ikke vært for TV 2, heller. De oppgir å ha brukt nærmere ett år på å ta denne avgjørelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Likevel er dette en invitasjon som vi støtter.

For oss er det avgjørende betydning at den familien som har lidd aller mest i denne saken, de etterlatte etter avdøde politimann Klungland, på en helt fantastisk måte har vist oss alle tilgivelsens vei. Mange vil fortsatt huske det sterke kristne vitnesbyrdet som den dreptes sønn Kjetil Klungland kom med som gjest i stolen hos Fredrik Skavlan tilbake i 2010. Klungland forklarte at han har tilgitt drapsmannen Kjell Alrich Schumann og hatt flere samtaler med de fengslede gjerningspersonene bak NOKAS-ranet.

TV 2 har konsultert familien Klungland. De hadde ingen innsigelser og ser positivt på Toskas endrede livsførsel, inkludert hans mulighet til å fortelle om sjakkinteressen og den rollen sjakk har spilt når det gjelder å bryte med den kriminelle fortiden.

Den som har sonet sin straff, har rett til å starte på nytt.

Så er det også flere andre som er sterkt berørt av NOKAS-tragedien, i tillegg til de hardest rammede medlemmene av familien Klungland. Man må ha respekt for de ulike meningene som nå kommer frem om TV 2 valg om å eksponere Toska som sjakk-gjest.

Men for oss fremstår dette likevel grunnleggende sett som en historie om tilgivelse, en positiv fortelling om rehabilitering av en tung kriminell. Slike er det ikke for mange av.

Det er en bærende prinsipp i norsk rettsforståelse - en grunnsetning som for øvrig har sine røtter i kristen etikk - at den som har sonet sin straff har rett til å starte på nytt. Vi kan ikke se at en slik ny begynnelsen skulle utelukke sjansen til en gjesteopptreden i et sjakkstudio.

Artikkelen fortsetter under annonsen.