GRANAVOLDEN: Det er fire ikke-sosialistiske partier i Norge, og ved et fortsatt blått flertall, så er det mitt ønske og håp at det flertallet sikrer en fortsatt blå regjering, skriver innsenderen. Bildet er tatt under regjeringsforhandlingene i januar 2019.

Blått flertall må gi blå regjering

Jeg opplever at det fortsatt finnes viktige områder der Frp, Høyre og KrF har sammenfallende interesser. Disse interessene er det viktig at vi dyrker ved 
et ikke-sosialistisk flertall ved valget.

Frihet for familiene, og tillit til at familiene selv velger om hvem som skal ha fødselspermisjon ved familieforøkelse, muligheter for å etablere kristne skoler, private barnehager, og at man ikke tillater abort frem til uke 22.

Frp har vært i regjering med kun Høyre, og sist var det med Høyre, Venstre og KrF. Det er flere grunner til at regjeringsprosjektet mistet oppslutning og begeistring hos Frp. Det var viktig for Frp å få fart på samferdselsutbyggingen, og sørge for effektivitet.

Det gjorde regjeringen ved å øke bevilgninger til infrastruktur, og etableringen av selskapet Nye Veier AS. Vi hadde også et sterkt ønske og behov for å få kontroll på asyl- og flyktningpolitikken, det fikk vi.

Vi reduserte og fjernet soningskøene, og etablerte flere nye fengsler, og innførte prøveprosjekt innen statlig finansiert eldreomsorg.

Når alle disse gjennomslagene og reformene var på plass, så hadde vi oppnådd mye i det ikke-sosialistiske flertallet. I alle regjeringer med flere parti, så er det mange ulike hensyn som må tas.

Det gjør at utålmodige parti fort blir frustrerte og lei. Når vi kom inn i regjering i 2013, så var det for første gang. Så at vi var mer utålmodige enn mange andre parti var nok naturlig.

Til slutt så valgte Frp å trekke seg fra regjeringen. Det var det eneste riktige på det tidspunktet. Vi hadde vært i regjering i fra 2013, og klarte sammen med KrF, Venstre og Høyre å beholde et ikke-sosialistisk flertall i stortingsvalget i 2017.

Vi har vært i opposisjon, posisjon, budsjettpartner og samarbeid med andre parti, og vi har levert resultater. Som samarbeidspartner ved statsbudsjettet for 2021, så klarte vi å kutte avgifter på grenseutsatte varer, dette var for å trygge og skape norske arbeidsplasser.

Det trenger vi nå, nå som vi har utfordringer med koronapandemien.

Jeg håper at vi klarer å sikre et ikke-sosialistisk flertall ved høstens valg. Det er fortsatt viktige oppgaver som må gjøres for å modernisere velferdsstaten, sikre arbeidsplasser og bygge landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I en ustabil verden med økt sosial uro, så er det tydelig at kristne verdier, og holdninger er et anker som gir trygghet og bygger identitet.

Det er vår oppgave å sikre at den tryggheten og identiteten som vår kristne kulturarv gir, blir mer aktualisert i både skole, innen frivillighet og organisasjonsliv.

Det er fire ikke-sosialistiske parti i Norge, og ved et fortsatt blått flertall så er det mitt ønske og håp at det flertallet sikrer en fortsatt blå regjering, som holder vår kristne historie og arv i hevd.