Planlegg ferien med Stevneguiden.no

Her er oversikten over kristne stevner, samlet for deg av redaksjonen i Dagen.

På den split­ter nye por­ta­lenStevne­guid­en.no fin­ner du en fyl­dig over­sikt over alle stør­re - og en god del ikke fullt så store - krist­ne arrange­men­ter i Norge.

- Stevne­guid­en set­ter kris­ten-Nor­ge på kar­tet. Her kan du en­kelt finne de stev­ne­ne som pas­ser deg og din livs­si­tua­sjon, sier nett­le­der Svend Ole Kvile­sjø i Dagen.

Solid opp­gra­de­ring

Sys­te­met er ut­vik­let av Eirik N. Helg­øy for Dagen, og er­stat­ter det som i tid­li­ge­re år bare har vært en enkel tekst­side med tids­punkt for de for­skjel­li­ge ar­ran­ge­men­te­ne. Nå kan du både sor­te­re etter dato og lete deg fram på det in­te­grer­te kar­tet pånett­si­de­ne. Du får også ser­vert opp­da­tert stevne­nytt fra Dagen.no.

På over­sik­ten er det fore­lø­pig tatt med en­kel­te ar­ran­ge­ment i ut­lan­det, på sikt utvider vi med mer av det som skjer i våre nabo­land.

- Spre bud­ska­pet

Om du opp­da­ger mang­ler eller feil iover­sik­ten, send gjer­ne en e-post til nett­re­dak­sjo­nen@dagen.no - eller bruk kontaktskjemaet påStevneguiden.no.

- Husk å bok­mer­ke siden og spre gjer­ne bud­ska­pet om Stevne­guid­en påFace­bo­ok,Twit­ter og andre so­sia­le medi­er, opp­ford­rer Svend Ole Kvile­sjø.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Klikk her for å komme til Stevne­guid­en.no