BE OM ARBEIDERE: Jeg vil oppfordre deg som leser denne teksten til å sette alarmen din på 9.38 og be ett minutt for nye arbeidere, skriver Øystein Gjerme. Foto: Adobe Stock

Sett alarmen på 9.38

Vil du være med å be i ett minutt?

Disse dagene samles vi til medarbeidersamling for Pinsebevegelsen i Norge. Mens Led-konferansen fokuserer på lederskap og menighet, har disse dagene fokus på medarbeiderens liv og tjeneste. Livsnær undervisning, panelsamtaler og gruppesamtaler gir påfyll til tjenesten. Nye bekjentskaper skapes og kollegarelasjoner styrkes.

Les også
Å lykkes sammen

Fjorårets medarbeiderdager hadde rekordoppslutning, og årets samling tangerte i oppmøte.

Se utover

For noen uker siden ble David Østby intervjuet i Korsets Seier, og satte ord på noe av den kulturen som har preget dem som har betjent menighetene. Det har vært for mye ensomhet og alenegang. Heldigvis er mye annerledes i dag, men vi har mer å gå på. Derfor arbeider vi konkret med medarbeidere og pastorer på mange plan.

Men vi trenger også å arbeide med kulturen i menighetsbevegelsen vår. Det gjør vi ikke ved å se innover, men først og fremst ved å se utover.

Les også
Ikke tro på alt du tenker

Enhver kristen har del i oppdraget om å nå nye mennesker med evangeliet om Jesus. Han viser oss inderlig medfølelse med mennesker, før han sier at det alltid vil være flere oppgaver enn arbeidere. Derfor sier han: «Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans» (Matt 9,38).

ØYSTEIN GJERME: Leder for Pinsebevegelsen og hovedpastor i Salt. Foto: Astrid Dalehaug Norheim

Be ett minutt

Jeg vil oppfordre deg som leser denne teksten til å sette alarmen din på 9.38 og be ett minutt for nye arbeidere. Vi tror selvsagt at Gud hører bønn og vil svare, men tenk om en slik bønn også hjelper oss å se mer av vår egen rolle i dette arbeidet?

Vi er alle arbeidere, og inkludert i Guds misjon i verden. Vi er samlet i lokale menigheter rundt omkring i landet, og i disse lokale menighetene har vi forstandere, pastorer eller ledere. Det er de sistnevnte arbeiderne som er fokus for det jeg skriver i dag, og det er overfor disse jeg mener vi alle har en rolle.

Vi er alle arbeidere, og inkludert i Guds misjon i verden.

Økt kompetanse

Pinsebevegelsen, og frikirkeligheten forøvrig, er velsignet med at Gud kaller mennesker til å tjene blant oss. Som leder for Pinsebevegelsens Lederråd har jeg et spesielt fokus på dette, og har satt som mål at alle pinsemenigheter skal ha tilgang på kompetent personell innen 2030. Det er et mål, for vi er ikke der nå.

Vi er avhengige av at nye arbeidere melder seg. Tenk hvilken mobiliserende effekt det vil ha om tusenvis av alarmer ringer klokken 9.38 og vi ber for flere arbeidere!

Les også
Tenk som et barnebarn

Tenk om det i tillegg leder oss til å tenke: Hvordan kan vi bidra? Hvordan kan vilkårene for å tjene i vår menighet legge til rette for nye arbeidere? Hvilke justeringer kan vi gjøre for at det skal være enklere å flytte til vår menighet? Hva er vår rolle i å hjelpe disse pastor og leder arbeiderene?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sett alarmen på 9.38 og be, så kan vi sammen se hva som vil skje.