OLAF FLATLAND: Leder i Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap (PFF).

Kirken – en god arbeidsplass

Vi må sørge for at kirkene våre blir attraktive og trygge arbeidsplasser for de ansatte.

Det er gjør godt å lese nyheter om pinsekirker som rekrutterer nye pastorer, det har vært flere av dem det siste året. De fleste trossamfunn sliter med rekruttering, og vi får tro og be om at dette vil bli bedre etter hvert.

Det er en krevende jobb å lede en forsamling, og ansvaret og kravene til utrustning og egnethet har ikke blitt mindre med årene. Grovt sett kan vi si at vi trenger tre ting i tjenesten:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

1. Salvelse, som er Den hellige ånds kall og utrustning til tjeneste.

2. Karakter, som utvikles etter hvert som en vokser som kristen og Åndens frukter blir synlige i livet.

3. Kompetanse, som er de praktiske sidene ved menighetsledelse, som heldigvis kan læres.

Det er som sidene av en trekant. Hvis en av dem mangler, kan det gå galt, og både forsamling og pastor blir skadelidende.

Gode hyrder vokser ikke på trær.

Attraktiv og trygt

Gode hyrder vokser ikke på trær, og selv om vi tror at Gud kaller mennesker til bestemte steder og bestemte tjenester, så skader det ikke om vi sørger for at kirkene våre blir attraktive og trygge arbeidsplasser for de ansatte.

Oppdraget er så viktig at vi vil ha de beste menneskene i tjeneste, men det er også andre arbeidsgivere som vil ha de beste folkene!

Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap (PFF) jobber for dem som jobber med evangeliet. Sammen med Pinsebevegelsens organisasjonsutvalg, som representerer arbeidsgiversiden, ønsker vi å legge til rette for at kvinner og menn som har kall og utrustning kan få utvikle talenter og utrustning til tjeneste i Guds rike.

Arbeidsplass med orden

For at de ansatte i kirkene skal kunne gjøre en god jobb, må også de praktiske ordningene være på plass, så som avtaler om lønn, arbeidstid, oppfølging, veiledning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For eksempel bør kirkene ha gode avtaler om arbeidstid som gjør at småbarnsforeldre kan holde ut i tjenesten, og vi bør sørge for at de som har stått lenge i tjeneste kan få oppdatering og fornyelse slik at de holder helt til mål.

Noen ganger kan det oppstå interessemotsetninger mellom arbeidsgiver og den ansatte. Da må vi være bevisst på hvilke roller vi har og hvilke hatter vi har på oss.

Det er derfor vi trenger PFF som et kollegialt fellesskap av medvandrere som kan støtte og oppmuntre hverandre, vi vil stå sammen om det viktigste: Evangeliet skal bli forkynt og Guds rike skal gå fram.