OLA DIDRIK SAUGSTAD: Pensjonert barnelege og professor mener Jesus startet en barnerevolusjon. Foto: Norge Idag

Jesus oppgraderte barna

Det har fått stor samfunnsmessig betydning.

I antikken måtte det nyfødte barnet godkjennes for å få leve opp, eller dø. I Roma var det faren som bestemte dette.

I de tre første århundrer e.Kr. er det estimert at 20–40 prosent av alle nyfødte i Roma ble forkastet. Uønskede barn ble satt ut i skogen, eller ble plukket opp av fremmede og oppdratt til slaveri og prostitusjon. Barnedrap, infanticid, var hyppig.

Økt verdi

I kristendommen, derimot, ble Jesusbarnet dyrket, dermed fikk barnet en øket verdi. Kristendommens tanke om at hvert enkelt menneske er unikt, bidro sterkt til dette.

Kirkefaderen Augustin (354–430) mente at barnet er født syndig. Dåpens frelse fra arvesynden ble dermed viktig.

Les også
MF har aldri forkastet Hallesby

I 374 e.kr. innførte den kristne romerske keiseren Gratian dødsstraff for barnedrap, og i middelalderen fikk barnet en mer sentral plass. Men også i den kristne kultur har barnets liv vært truet, blant annet ved barnearbeid.

Pendelen har svingt fram og tilbake. Luthers understreking av familiens betydning styrket barnet, mens opplysningstiden innførte en streng barneoppdragelse.

Verste århundre

I 1900 skrev Ellen Key boken «Barnets århundre». Lite visste hun at det 20. århundre ble blant de verste i barnets historie, med nazistenes drap på barn med funksjonshemninger og utryddelse av barn i gettoer og konsentrasjonsleirer. Barna ble de første ofre.

Som en reaksjon på to verdenskriger, ble organisasjoner som «Redd Barna» opprettet. I dag har barna i vår kultur en posisjon som aldri tidligere i menneskets historie.

I dag har barna i vår kultur en posisjon som aldri tidligere i menneskets historie.

Jesus oppgraderte barna

Samtidig ser vi en ny tendens. Fostre med misdannelser, lyter eller rett og slett uønskede egenskaper, blir fjernet. Igjen fremmes ønsket om infanticid (spedbarnsdrap, red.anm.) av barn som ikke har de egenskaper som voksne finner ønskelig.

60 millioner aborter globalt sett i forhold til 130–140 millioner fødsler, vitner om en verden hvor barna skal underordnes de voksnes behov. Er vi i ferd med å vende tilbake til det førkristne synet på barnets verdi?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Ny bioteknologilov gir Jesusbarnet i krybben en ekstra dimensjon

«La de små barn komme til meg og hindre dem ikke!» sa Jesus, og la til: «for Guds rike tilhører slike som dem».

Da Jesus inviterte de små barna til å komme til seg, startet han en revolusjon som oppgraderte barnet og barndommen.

Klarer vår tid å ta vare på dette?