Bildet viser en detalj fra et
...
Bildet viser en detalj fra et fragment av en korankopi som kan være den eldste i verden. Karbondatering indikerer at det er minst 1.370 år gammelt og kanskje være skrevet av en person som levde på Muhammeds tid. Foto: Peter Nicholls/Reuters/ NTB SCANPIX
Oppsiktsvekkende funn av koran-fragmenter
Del
Fragmenter av en utgave av Koranen fra profeten Muhammeds tid er funnet i et britisk universitetsbibliotek. Den kan ha vært skrevet av en person som kjente profeten, sier britiske forskere.

Aldersbestemmelse med C-14-metoden indikerer at fragmentene, som tilhører Universitetet i Birmingham i det sentrale England, er minst 1.370 år gamle. Det vil gjøre dem til en av de eldste versjonene av den hellige islamske boken som eksisterer i dag.

– De kan meget vel ta oss tilbake til en tid bare få år etter islams opprinnelse, sier David Thomas. Han er professor i kristendom og islam ved universitetet.

Gammelt språk

Forskere forteller at manuskriptet består av pergamentark og inneholder deler av suraene 18 til 20. De er skrevet med blekk på en tidlig versjon av arabisk, kalt hijazi. Universitetet forklarer funnet med at sidene lenge ble oppbevart som del av en korankopi fra slutten av det sjuende århundret.

Karbondateringen, som går for å være 95,4 prosent pålitelig, viser at fragmentene er datert til et sted mellom år 568 og 645. Det er en utbredt oppfatning av profeten Mohammed levde fra år 570 til år 632.

– Fragmentene gir oss et glimt av hvordan det som i dag kalles Koranen, kan ha blitt brukt og nedtegnet i denne tidligere perioden, sier Sajjad Rizvi ved instituttet for arabiske og islamske studier ved Universitetet i Exeter.

Dyrehud

Thomas sier at testene av pergamentet gir en sterk indikasjon om at dyret det er lagd av, var i live innenfor profetens livstid eller like etter. Pergament lages av tørket hud av esel, svin eller kalv. Dette «skrivepapiret» erstattet papyrus fra rundt år 200.

– Personen som skrev dette, kan meget godt ha kjent profeten Muhammed. Han vil sannsynligvis ha sett ham, kanskje hørt ham preke. Han kan sågar ha kjent ham personlig, sier Thomas til BBC.

Manuskriptet inngår i en samling av 3.000 dokumenter fra Midtøsten-regionen, en skatt som ble anskaffet på 1920-tallet av en viss Alphonse Mingana, en kaldeisk prest som stammet fra Mosul i Irak.

Sjokolade

Minganas vidstrakte reiser for å få samlet dokumentene ble finansiert av filantropen Edward Cadbury, hvis familie hadde skapt en formue innen sjokoladeproduksjon.

– De passasjene av Koranen som er å finne på disse fragmentene, er virkelig svært lik dem som står å lese i Koranen i dag. Dette støtter synet om at den Koranen vi nå har, er svært lik den versjonen som ble samlet under islams tidlige år, sier Thomas.

Islamske lærde sier at funnet, sammen med tilsvarende funn andre steder i Europa, vil hjelpe forskere med å sy sammen Koranen slik den først så ut i årene like etter profetens død.

Universitetet i Birmingham vil stille ut fragmentene i oktober, slik at flest mulig skal få se dem.

koran-fragment-historisk,utenriks,nyheter,Religion og livssyn,islam,europa,storbritannia,midtøsten,irak