Endelig får vi vite hva Holocaust-overlevende skrev i sine brev ved krigens slutt.  Foto: 

Gråter seg gjennom brev fra dødsleire

Trygg tro

andakt

«Han som har begynt en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» (Filipperbrevet 1,6)