Senterpartiledelsen gjenvalgt

landsmøte

Trygve Slagsvold Vedum er gjenvalgt som leder på for Senterpartiet. Også de to nestlederne fikk ny tillit.

Beste Sp-måling på 20 år

politikk

For første gang på 20 år har Senterpartiet over 10 prosents oppslutning på VGs partibarometer. Samtidig er både SV og Venstre over sperregrensen.

Konservativ frimodighet

KOMMENTAR

Det er en misforståelse at den kristne tro kun har gyldighet i den grad alle sider ved den kan forklares på en enkel måte.

Sp: Prisrekord på bensin er velgerbløff fra Frp

POLITIKK

Med nye avgiftsregler nådde bensinprisen sitt høyeste nivå noensinne tirsdag. Mens bensinen kostet over 16 kroner literen, var dieselprisen langt over 15 kroner mange steder.

Bibelsk budsjettdebatt

STATSBUDSJETTET

Med regjeringskrisen ryddet av veien kunne finanspolitikerne tillate seg en fri tone med bibelske referanser under finansdebatten mandag.

– Mange amerikanere har følt seg glemt

PRESIDENTVALGET

Det er tydelig at Donald Trump har klart å tenne et håp hos mange amerikanske velgere, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum: – Starten på et pensjonsran

politikk

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen gjør endringer for å synliggjøre de offentlig pensjonskostnadene i statsbudsjettet, slik at de kan kutte i dem i neste runde.

Når Støre siterer Paulus

NYHETSKOMMENTAR

Jonas Gahr Støre er nok mer fortrolig med Galaterbrevet enn Jens Stoltenberg er.

Sp vil ikke samarbeide med KrF uten Ap

POLITIKK

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er tydelig på at Senterpartiet ikke vil samarbeide med KrF i regjering uten å få med Arbeiderpartiet på laget.

Sp ber regjeringen forklare seg om brexit

POLITIKK

Senterpartiet krever at statsministeren redegjør for norsk strategi når Storbritannia forlater EU. Prematurt, mener europaminister Elisabeth Vik Aspaker.

Innfører skatt ved salg av jordbrukseiendom

nyheter

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) vil kutte gevinstbeskatningen på salg av alminnelige landbrukseiendommer og fjerner skattefritak for salg internt i familie.

Hardkjør mot Jensen i Stortinget

politikk

Opposisjonen krever at finansminister Siv Jensen (Frp) klargjør om hun fortsatt mener at kommunene bør si nei til bosetting av flyktninger. Men svaret lar vente på seg.

Kirkens økonomi

leder

Vi er glad for det engasjementet Senterpartiet har for Den norske kirke og finansieringen av denne, skriver Dagen på lederplass.

Sp-lederen frir til KrF og Venstre

landsmøte

– Jeg har «blanke ark og fargestifter tel», sa Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum til stor applaus fra landsmøtesalen.

Senterpartiets muligheter

Samfunn

Enten Senterpartiet samarbeider til høyre eller til venstre, vil de måtte innta en rolle som korrektiv, skriver Dagen på lederplass.

Ekstraordinært Sp-lederskap

Samfunn

«Det er ikke selv­sagt at den nye le­de­ren blir en kris­ten odels­gutt fra Hed­mark», skriver Tor Weibye i denne samfunnskommentaren.

Sp vil bygge sentrum med KrF og Venstre

Samfunn

Sen­ter­par­ti­ets nest­le­der Tryg­ve Slags­vold Vedum ser for seg en ny vekst­pe­rio­de for sen­trum i norsk po­li­tikk. Han mener at Venst­re og KrF har fri­het til å leve ut sine sen­trum­sam­bi­sjo­ner.

- Grensehandelproblemet er overdrevet

Samfunn

Land­bruks- og mat­mi­nis­te­ren mener grense­han­de­l­pro­ble­ma­tik­ken er over­dre­vet. Det er nord­menns vel­stand som fører med seg han­dels­lek­ka­sjer, mener han.

Applausen i Sarons dal

Meninger

I denne veka var eg attende i Sarons Dal for å vera med på møte. Det var mange som kom til meg for å seie at dei ikkje kjende seg att i skildringa di, Magnhild.