Kjempestup for Ap på ny meningsmåling

politikk

Arbeiderpartiet stuper 3,9 prosentpoeng på meningsmålingen Norfakta har gjort for Klassekampen og Nationen i februar. Samtidig bykser Senterpartiet fram. 

Ap kraftig tilbake på NRK-måling

partimåling

Arbeiderpartiet faller 3,1 prosentpoeng til 33 prosent på NRKs februarmåling. Men partiet får likevel flertall, enten med KrF og Sp eller med SV og Sp.

Hardkjør mot Jensen i Stortinget

politikk

Opposisjonen krever at finansminister Siv Jensen (Frp) klargjør om hun fortsatt mener at kommunene bør si nei til bosetting av flyktninger. Men svaret lar vente på seg.

Kirkens økonomi

leder

Vi er glad for det engasjementet Senterpartiet har for Den norske kirke og finansieringen av denne, skriver Dagen på lederplass.

Sp-lederen frir til KrF og Venstre

landsmøte

– Jeg har «blanke ark og fargestifter tel», sa Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum til stor applaus fra landsmøtesalen.

Senterpartiets muligheter

Samfunn

Enten Senterpartiet samarbeider til høyre eller til venstre, vil de måtte innta en rolle som korrektiv, skriver Dagen på lederplass.

Ekstraordinært Sp-lederskap

Samfunn

«Det er ikke selv­sagt at den nye le­de­ren blir en kris­ten odels­gutt fra Hed­mark», skriver Tor Weibye i denne samfunnskommentaren.

Sp vil bygge sentrum med KrF og Venstre

Samfunn

Sen­ter­par­ti­ets nest­le­der Tryg­ve Slags­vold Vedum ser for seg en ny vekst­pe­rio­de for sen­trum i norsk po­li­tikk. Han mener at Venst­re og KrF har fri­het til å leve ut sine sen­trum­sam­bi­sjo­ner.

- Grensehandelproblemet er overdrevet

Samfunn

Land­bruks- og mat­mi­nis­te­ren mener grense­han­de­l­pro­ble­ma­tik­ken er over­dre­vet. Det er nord­menns vel­stand som fører med seg han­dels­lek­ka­sjer, mener han.

Applausen i Sarons dal

Meninger

I denne veka var eg attende i Sarons Dal for å vera med på møte. Det var mange som kom til meg for å seie at dei ikkje kjende seg att i skildringa di, Magnhild.