Konservativ frimodighet

KOMMENTAR

Det er en misforståelse at den kristne tro kun har gyldighet i den grad alle sider ved den kan forklares på en enkel måte.

Sp: Prisrekord på bensin er velgerbløff fra Frp

POLITIKK

Med nye avgiftsregler nådde bensinprisen sitt høyeste nivå noensinne tirsdag. Mens bensinen kostet over 16 kroner literen, var dieselprisen langt over 15 kroner mange steder.

Senterpartiets muligheter

Samfunn

Enten Senterpartiet samarbeider til høyre eller til venstre, vil de måtte innta en rolle som korrektiv, skriver Dagen på lederplass.

Ekstraordinært Sp-lederskap

Samfunn

«Det er ikke selv­sagt at den nye le­de­ren blir en kris­ten odels­gutt fra Hed­mark», skriver Tor Weibye i denne samfunnskommentaren.

Sp vil bygge sentrum med KrF og Venstre

Samfunn

Sen­ter­par­ti­ets nest­le­der Tryg­ve Slags­vold Vedum ser for seg en ny vekst­pe­rio­de for sen­trum i norsk po­li­tikk. Han mener at Venst­re og KrF har fri­het til å leve ut sine sen­trum­sam­bi­sjo­ner.

- Grensehandelproblemet er overdrevet

Samfunn

Land­bruks- og mat­mi­nis­te­ren mener grense­han­de­l­pro­ble­ma­tik­ken er over­dre­vet. Det er nord­menns vel­stand som fører med seg han­dels­lek­ka­sjer, mener han.

Applausen i Sarons dal

Meninger

I denne veka var eg attende i Sarons Dal for å vera med på møte. Det var mange som kom til meg for å seie at dei ikkje kjende seg att i skildringa di, Magnhild.