KrF-vegval med distriktsbriller

KrFs vegval

Når distriktspolitikken blir lagt på vektskåla for kvar KrF skal samarbeide, så vippar ho tungt i retning Sp og Ap.

Hauge over alle hauger

LEDERARTIKKEL

Vi kan risikere å bruke Hans Nielsen Hauge som symbolfigur for våre egne formål.

Fornøyde budsjettkamerater på Stortinget

revdidert

De fire samarbeidspartiene fremhevet enighet og godt samarbeid da de presenterte sitt forlik om revidert nasjonalbudsjett. De flytter på over 400 millioner, men øker ikke oljepengebruken.

Masseoppsigelser i Malaysia Airlines

reise

Malaysia Airlines har sendt oppsigelsesbrev til 20.000 ansatte. Flyselskapet skal starte et nytt selskap, men 6.000 av de oppsagte får ikke tilbud om jobb i det nye selskapet.

Tomme kirker og bedehus

debatt - søndag

Så kjem altså regjeringa med Venstre på slep, og vil åpne for «dans rundt gullkalven» også på sundagen. Det kan bli «kroken på døra» i helgane ikkje berre for åndslivet, men kulturliv og frivillig engasjement i ly og lag, og ikkje minst tappe familien og gode samfunnslag for samliv og røre, skriv Harald Myklebust.

SAS-flygere streiker i Norge, enighet i Sverige

nyheter

De norske flygerne beskylder SAS for å diktere innholdet i tariffavtalen og brøt derfor meklingen torsdag morgen. Men i Sverige ble streiken avverget, ni timer på overtid.

Brekke blir ny Telenor-sjef

nyheter

Sigve Brekke er utnevnt til ny konsernsjef i Telenor etter Jon Fredrik Baksaas.

– En historisk dag for Dagen

samarbeidsavtale

Dagen-konsernet skal samarbeide med Norges største medieselskap Schibsted om en ny kommersiell nettløsning for eiendomsmegling.

Nei til søndagsåpne butikker

synspunkt

Dagligvarebransjen vil ikke ha søndagsåpne 
butikker. Butikkansatte vil ikke ha det. Folk flest
 vil ikke ha det. Så hvorfor er da regjeringen 
så opptatt av søndagsåpne butikker, spør Sten Sørensen.

Rema-Reitan tiltalt for skattejuks i Spania

krim

Aktor vil ha Rema-gründer Odd Reitan dømt til elleve års fengsel og til å betale store millionbeløp i bøter etter angivelig skattejuks i forbindelse med kjøpet av en luksuseiendom i Spania.

Tre personer tiltalt for grov menneskehandel

næringsliv

En 64 år gammel mann og hans 37 år gamle datter og 35 år gamle svigersønn er tiltalt for ha utnyttet indiske arbeidere i to gartnerier.

Britisk avis: Norwegian vil flagge ut

næringsliv

Norwegian har opprettet et nytt, britisk datterselskap. Avisa The Sunday Times hevder selskapet planlegger å flagge ut og bli britisk.

– Venstre og KrF seiret i budsjettkampen

statsbudsjettet

– KrF og Venstre har fått til veldig mye, både når det gjelder sosial profil og i å gi budsjettet en grønn profil, mener Dagsavisen-kommentator Arne Strand.

Skattelette styrker 
arbeidslinja

Næringsliv

Det er med en viss undring jeg registrerer at vi blir beskyldt for å undergrave arbeidslinja av våre politiske motstandere.

The Fox, smør, vær og næringsliv

Samfunn

- Sam­fun­net vårt lever langt på vei av næ­rings­li­vet vårt, men både næ­rings­li­vet og sam­funns­li­vet for øvrig er styrt av un­der­lig­gen­de ver­di­er, skriver Tarjei Gilje.

Vil selge våpen til Israel

Israel

Den nye re­gje­rin­gen bør åpne for at norsk in­du­stri kan selge for­svars­ma­te­ri­ell til Is­rael, mener Frps næ­rings­tals­mann.

Lunde + Luther = nesten sant

Kultur

I politiske kretser snakkes det for tiden om «fast følge». Noe lignende kan kanskje sies om den tette relasjonen mellom forlagene Lunde og Luther.

Høyre vil sette fart på arbeidsinnvandringen

Samfunn

Høyre mener re­gje­rin­gen har gjort lite for å re­krut­te­re ar­beids­inn­vand­re­re til Norge. Men Frem­skritts­par­ti­et ad­va­rer mot å over­dri­ve be­ho­vet for uten­landsk ar­beids­kraft.

Statoil investerer milliarder i Angola

Samfunn

Stat­oils størs­te en­ga­sje­ment i ut­lan­det er olje­fel­te­ne i An­go­la. I fjor be­tal­te olje­sel­ska­pet 33,1 mil­li­ar­der kro­ner til lan­det, som reg­nes som et fa­mi­lie­styrt dik­ta­tur.