Menns og kvinners tjeneste i NLM

kronikk

Bibelen revolusjonerte ikke etablerte ordninger og roller i første omgang, men signaliserer en friere holdning og høyere status overfor kvinner enn det som var vanlig i samtidskulturen.

Diskriminering på uklare betingelser?

synspunkt

Jeg er ikke kvinne, men hadde jeg vært det, ville jeg krevd at Hovedstyret eller regionstyret sa det rett til meg: 
Selv om du er den mest kvalifiserte, får du ikke stillingen, fordi du er ekskludert på grunnlag av et kriterium som ikke stod oppført i stillingsutlysningen.

Vrir bistanden bort fra Latin-Amerika

bistand

Strømmestiftelsen kunngjorde nylig at de avslutter sitt bistandsengasjement i Sør-Amerika. Det er de ikke alene om, selv om flere aktører vil fortsette sitt arbeid i regionen.

Selv om det blir bråk

nyhetskommentar

Det er verken forskningsfronten eller folkemeningen som avgjør hvorvidt Jesus Kristus faktisk og fysisk stod opp fra de døde.

Å dulle med islam

debatt

Det er interessant, men leitt å sjå korleis mang ein kristenleiar i Noreg går laus på andre kristne framfor å samla seg mot framande tankebygningar som vil gjera kôl på dei alle, så sant desse kreftene slepp til.

Feil om NLM og islam

debatt

Johan Moan fremsetter flere feilaktige – og ganske underlige – påstander om NLMs forhold til islam i Dagen 7. september. Det er altså ingen i NLM som har sådd den minste tvil om at Jesus er eneste vei til frelse.

NLMs folk bør lese Koranen

debatt

Ledende personer i NLM har her i Dagen kritisert Hallgrim Bergs artikler om islams frammarsj i vesten.

Den gode egoisme

debatt

«Ta vare på deg selv. Det er ikke sikkert det er så mange andre som gjør det.» Dette er ein av frasane eg hugsar etter forkynnaren og sjelesørgjaren Gunnar Elstad.

Islam, kristendom og realitetar

debatt

Skal ein koma vidare med kristenarven i Europa, må også dei mange passive og umælande vera viljuge til å stå opp for kristentrua og tala høgt om dei gode verdiane me har ervd i våre vestlege samfunn.

Amanda (15) vil bli styrmann

SKOLESTART

Amanda Klovning fra Utsira er en av de over 6.300 elevene som har startet på en kristen videregående skole i høst.

Står støtt på kristen grunn

kristne barnehager

Mens mange kristne barnehager blir lagt ned, klarer Misjonssambandet å holde liv i sine.

Avsluttende om trusselen fra islam

debatt

Vi mener at kirkens hovedoppgave i møte med muslimer er å kalle disse til tro på Jesus. Det betyr ikke at vi bagatelliserer skyggesidene ved imperialistisk islam som Hallgrim Berg påstår.

Misjon fremfor muslimfrykt

debatt

Hallgrim Berg er redd for islams fremmarsj og frykter for kristendommens fremtid i Europa. Men 
løsningen er ikke å dyrke frykt og etterlyse isolasjon, men å stole på Gud og drive misjon.

Penger og Guds rike

lederartikkel

Vi lever for hverandre, og vi lever dypest sett for Gud. Derfor er det mest av alt et privilegium å få bruke våre evner og gaver i Guds rikes tjeneste.

Tidenes kollekt til misjonen

nlm

Misjonsfolket gav nesten to milloner kroner i kollekt på avslutningsmøtet på Misjonssambandets storsamling

Det må være lov å være uenig

lederartikkel

Hvordan skal menighetene makte å være et sted der både saklig uenighet og sårbar tvil kan få rom?

Takker for livet sammen

bilulykke

«Lever du?» Meldingen ble sendt halvt på spøk. Timer senere kom telefonen om at han hadde overlevd.

«Fyttigrisen. Du er råe»

ny formann

Det var gratulasjonshilsenen Raymond Bjuland fikk fra sønnen på 18 år da han fikk vite at faren var blitt formann.

Stappfullt på Israel-seminar

nlm

Folk måtte snu i døra da NLMs generalforsamling og sommerfest inviterte til seminar om Israel i Guds plan.

Vi lærer av dem vi er uenige med

lederartikkel

Vi gjør Gud liten hvis vi tror at han er avhengig av en sminket enighet for at evangeliet skal ha fremgang.

«Be, gi og reis»

misjon

Det er utfordringene Åshild Sørhus, som har jobbet blant unådde i Mongolia i en årrekke, gav misjonsfolket på generalforsamlingen til Norges største misjonsorganisasjon.

Vil rydde plass til flere kvinner

nlm

– Det handler i bunn og grunn om å ikke begrense folk, sier ungdomsleder og forfatter Maria Celine Lundeby. Hun får støtte fra nyvalgt hovedstyreformann.

Han er ny hovedstyreformann i NLM

misjonsvalg

En professor i matematikk fra Rogaland blir ny formann i Misjonssambandet. Se videointervju inne i artikkelen!

– Lettere å tro sammen med mange

ung tro

Stein David Laksaa (16) og Elisabeth Hurthi (14) er på generalforsamling i Vestfold denne uken. Her kan du lese hva det betyr for dem.

For sårbar til å gå i menigheten

menighetsliv

Menighetsliv: Må man forlate menigheten når livet går i stykker? For mange er det regelen, heller enn unntaket.

«Sendt til en forandret verden»

debatt

I vår teneste, i vårt arbeid er det avgjerande at Han går med, at Han bygger «NLM-huset». For utan Han kan me djupast sett ingen ting gjera. Må me få eiga nærveret hans, nåden og signinga frå himmelen, også i tider som måtte koma.

Nå peker pilene oppover

nlm ung

For første gang siden 1980 
opplever Norges største misjonsorganisasjon oppgang i barne- og ungdomsarbeidet.

Samlet om veien videre

nyhetskommentar

Når det gjelder synet på forsamlingens plass kan det se ut for at NLM i betydelig grad ledes nedenfra.

Evne og vilje til målrettet satsing

lederartikkel

Kallsbevisstheten er fortsatt høyst levende, og mange tusen mennesker rundt i Norge kjenner tilhørighet til Norges største misjonsorganisasjon.

Kompakt stemning på åpningsmøte

nlm

«Nærmere» er tema når misjonsfolket samles i Vestfold disse dager. Lars Gaute Jøssang måtte gå veldig nærme for å se tråden han skulle klippe over, som en markering av at festen er i gang.

NLM og den kirkelige vinden

synspunkt

NLMs generalforsamling begynner tirsdag. Det er også startskuddet på et treårig strategiarbeid. Som organisasjon er vi i en av de viktigste endringsfasene vi har vært i siden oppstarten. Da gjelder det å gi rom for den gode og lange samtalen.

Tårer til frelse

bokanmeldelse

For noen ble bedehuset springbrettet til misjonstjeneste. For andre ble det veien bort fra troen. I boken «Sendt» viser NLM mot ved å la også de vanskelige historiene og dilemmaene slippe til.

– Vi voksne har et særskilt ansvar

debattkultur

– Alle stader er prega av ein kultur om kva som er innanfor og utanfor, seier Anette Sørensen Rege, som er rektor ved Nordborg skoler, Misjonssambandets skular på Finnsnes i Troms.

En luthersk misjonsorganisasjon

synspunkt

Så hører det også til NLMs bekjennelse at hver morgen og kveld skal «du tegne deg med det hellige kors og si: 
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

#metoo i misjonen

lederartikkel

Misjonsorganisasjonene ser at folk melder raskere fra om trakassering. Dette kan være resultat av langsiktig holdningsarbeid.

Krenkelser fram i lyset

seksuell trakassering

Norges største misjonsorganisasjon velger å legge ubehagelige tall fram for generalforsamlingen.

– Var ikke en musikalsk familie

lovsang

Pinsehøvdingen David Østby (82) er lettere forundret over at sønnen David André (37) er blitt Norges mest populære lovsangsartist.

A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

Blir ny leder for NLM Utland

jobb

Hans Arne Sanna (38) har lang fartstid i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og kommer fra en stilling som regionleder i NLM Utland.

Den etiopiske misjonæren

kallshistorie

Mengesha Shetta fikk evangeliet forkynt av nordmenn som liten gutt. På et tidspunkt opplevde han et kall fra Gud om å gi noe tilbake til Norge.

Et krevende misjonsoppdrag

debatt

Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med evangeliet. Vi er kalt til å nå dem med frihetens budskap.

Slik ber nordmenn på nett

digital bønnevegg

– For Gud er det ikke så nøye om det vi ber om er godt formulert, sier professor.

Når blir fine ord usunne?

åndelig manipulasjon

Misjonsbladet Utsyn har jaktet på historier om åndelig manipulering. Det viste seg at det var få av dem i egne rekker.

Slik samler du inn penger i 2018

kronerulling

Her er ekspertens tips til hvordan kristne organisasjoner kan bli bedre på digital «fundraising».

Røde tall for norsk misjon

økonomi

Flere misjonsorganisasjoner hadde millionunderskudd i 2017. Men én organisasjon går mot strømmen.

Myten om bekjennelsespliktens fortreffelighet

debatt

Det blir fra enkelte tatt til orde for at bekjennelsesplikten må gjeninnføres. Det vil ikke skje og det bør ikke skje. 
Problemet med bekjennelsesparagrafen er ikke at den er blitt fjernet, det er at den i det hele tatt ble innført.

Henter fram angsten og tvilen

åpenhet

Psykisk helse er et ikke-tema i mange kristne 
sammenhenger. Det ønsker 
disse to å få en slutt på.