Vrir bistanden bort fra Latin-Amerika

bistand

Strømmestiftelsen kunngjorde nylig at de avslutter sitt bistandsengasjement i Sør-Amerika. Det er de ikke alene om, selv om flere aktører vil fortsette sitt arbeid i regionen.

Tidenes kollekt til misjonen

nlm

Misjonsfolket gav nesten to milloner kroner i kollekt på avslutningsmøtet på Misjonssambandets storsamling

Det må være lov å være uenig

lederartikkel

Hvordan skal menighetene makte å være et sted der både saklig uenighet og sårbar tvil kan få rom?

Takker for livet sammen

bilulykke

«Lever du?» Meldingen ble sendt halvt på spøk. Timer senere kom telefonen om at han hadde overlevd.

«Fyttigrisen. Du er råe»

ny formann

Det var gratulasjonshilsenen Raymond Bjuland fikk fra sønnen på 18 år da han fikk vite at faren var blitt formann.

Stappfullt på Israel-seminar

nlm

Folk måtte snu i døra da NLMs generalforsamling og sommerfest inviterte til seminar om Israel i Guds plan.

Vi lærer av dem vi er uenige med

lederartikkel

Vi gjør Gud liten hvis vi tror at han er avhengig av en sminket enighet for at evangeliet skal ha fremgang.

«Be, gi og reis»

misjon

Det er utfordringene Åshild Sørhus, som har jobbet blant unådde i Mongolia i en årrekke, gav misjonsfolket på generalforsamlingen til Norges største misjonsorganisasjon.

Vil rydde plass til flere kvinner

nlm

– Det handler i bunn og grunn om å ikke begrense folk, sier ungdomsleder og forfatter Maria Celine Lundeby. Hun får støtte fra nyvalgt hovedstyreformann.

Han er ny hovedstyreformann i NLM

misjonsvalg

En professor i matematikk fra Rogaland blir ny formann i Misjonssambandet. Se videointervju inne i artikkelen!

– Lettere å tro sammen med mange

ung tro

Stein David Laksaa (16) og Elisabeth Hurthi (14) er på generalforsamling i Vestfold denne uken. Her kan du lese hva det betyr for dem.

For sårbar til å gå i menigheten

menighetsliv

Menighetsliv: Må man forlate menigheten når livet går i stykker? For mange er det regelen, heller enn unntaket.

«Sendt til en forandret verden»

debatt

I vår teneste, i vårt arbeid er det avgjerande at Han går med, at Han bygger «NLM-huset». For utan Han kan me djupast sett ingen ting gjera. Må me få eiga nærveret hans, nåden og signinga frå himmelen, også i tider som måtte koma.

Nå peker pilene oppover

nlm ung

For første gang siden 1980 
opplever Norges største misjonsorganisasjon oppgang i barne- og ungdomsarbeidet.

Samlet om veien videre

nyhetskommentar

Når det gjelder synet på forsamlingens plass kan det se ut for at NLM i betydelig grad ledes nedenfra.

Evne og vilje til målrettet satsing

lederartikkel

Kallsbevisstheten er fortsatt høyst levende, og mange tusen mennesker rundt i Norge kjenner tilhørighet til Norges største misjonsorganisasjon.

Kompakt stemning på åpningsmøte

nlm

«Nærmere» er tema når misjonsfolket samles i Vestfold disse dager. Lars Gaute Jøssang måtte gå veldig nærme for å se tråden han skulle klippe over, som en markering av at festen er i gang.

NLM og den kirkelige vinden

synspunkt

NLMs generalforsamling begynner tirsdag. Det er også startskuddet på et treårig strategiarbeid. Som organisasjon er vi i en av de viktigste endringsfasene vi har vært i siden oppstarten. Da gjelder det å gi rom for den gode og lange samtalen.

Tårer til frelse

bokanmeldelse

For noen ble bedehuset springbrettet til misjonstjeneste. For andre ble det veien bort fra troen. I boken «Sendt» viser NLM mot ved å la også de vanskelige historiene og dilemmaene slippe til.

– Vi voksne har et særskilt ansvar

debattkultur

– Alle stader er prega av ein kultur om kva som er innanfor og utanfor, seier Anette Sørensen Rege, som er rektor ved Nordborg skoler, Misjonssambandets skular på Finnsnes i Troms.

En luthersk misjonsorganisasjon

synspunkt

Så hører det også til NLMs bekjennelse at hver morgen og kveld skal «du tegne deg med det hellige kors og si: 
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

#metoo i misjonen

lederartikkel

Misjonsorganisasjonene ser at folk melder raskere fra om trakassering. Dette kan være resultat av langsiktig holdningsarbeid.

Krenkelser fram i lyset

seksuell trakassering

Norges største misjonsorganisasjon velger å legge ubehagelige tall fram for generalforsamlingen.

– Var ikke en musikalsk familie

lovsang

Pinsehøvdingen David Østby (82) er lettere forundret over at sønnen David André (37) er blitt Norges mest populære lovsangsartist.

A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

Blir ny leder for NLM Utland

jobb

Hans Arne Sanna (38) har lang fartstid i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og kommer fra en stilling som regionleder i NLM Utland.

Den etiopiske misjonæren

kallshistorie

Mengesha Shetta fikk evangeliet forkynt av nordmenn som liten gutt. På et tidspunkt opplevde han et kall fra Gud om å gi noe tilbake til Norge.

Et krevende misjonsoppdrag

debatt

Fremdeles finnes de. Ja faktisk er det mer enn tre milliarder av dem. Mennesker som tilhører folkegrupper som aldri har blitt nådd med evangeliet. Vi er kalt til å nå dem med frihetens budskap.

Slik ber nordmenn på nett

digital bønnevegg

– For Gud er det ikke så nøye om det vi ber om er godt formulert, sier professor.

Når blir fine ord usunne?

åndelig manipulasjon

Misjonsbladet Utsyn har jaktet på historier om åndelig manipulering. Det viste seg at det var få av dem i egne rekker.

Slik samler du inn penger i 2018

kronerulling

Her er ekspertens tips til hvordan kristne organisasjoner kan bli bedre på digital «fundraising».

Røde tall for norsk misjon

økonomi

Flere misjonsorganisasjoner hadde millionunderskudd i 2017. Men én organisasjon går mot strømmen.

Myten om bekjennelsespliktens fortreffelighet

debatt

Det blir fra enkelte tatt til orde for at bekjennelsesplikten må gjeninnføres. Det vil ikke skje og det bør ikke skje. 
Problemet med bekjennelsesparagrafen er ikke at den er blitt fjernet, det er at den i det hele tatt ble innført.

Henter fram angsten og tvilen

åpenhet

Psykisk helse er et ikke-tema i mange kristne 
sammenhenger. Det ønsker 
disse to å få en slutt på.

Trekker seg i flagg-protest

israel-flagg

En sentral leder trekker seg 
i protest mot Misjonssambandets vedtak om å ikke heise det israelske flagget på sommerens generalforsamling.

Tok alle styreplassene

BRYNE

Flere organisasjoner bruker Bedehuset Saron på Bryne. Etter årsmøtet denne måneden er alle de seks faste styremedlemmene fra én organisasjon.

Stadig færre i Japan begår selvmord

selvmord

Tallet på selvmord i Japan har gått ned åtte år på rad. En norsk misjonær opplever at japanere får livslysten tilbake når de blir sett og hørt.

Troskap mot Ordet

BIBELEN

Jeg er en ihuga Israel-venn, og grunnen til det, ligger i Guds Ord, som sier at Gud gjorde de to til ett, altså jøden og hedningen er blitt ett i Kristus.

Fikk avslag på søknad om ny bibelskole på Karmøy

bibelskole

I to år har mannen bak det ferske trossamfunnet Norges Bibelkirke forsøkt å starte bibelskole på Karmøy. Utdanningsdirektoratet sier nei. Nå venter han på svar fra Kunnskapsdepartementet.

Milliarder til kristne aktører

offentlig støtte

Kristne organisasjoner og kirkesamfunn fikk nærmere tre milliarder i offentlige midler i 2016. 1,5 milliarder ble samlet inn i gaver.

Derfor bør vi heise flagg for Israel

LEDERARTIKKEL

Boikott-bevegelsen er blitt så sterk at Israel nylig så seg nødt til å stenge dens representanter ute fra landet for å svekke dem.

Fremdeles behov for norsk misjon?

lederartikkel

En kirke uten glød for misjon er en blodfattig kirke som er i ferd med å glemme grunnen til at den eksisterer.

Stadig færre langtidsmisjonærer

MISJON

Ferske tall viser ti prosent nedgang. Stram økonomi i Norge og større ekspertise ute trekkes fram som noen av årsakene.

Strammer inn punkt om tilgivelse

misjonen

I misjonens retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser ble punktet om tilgivelse nylig strammet inn. – Det må skje et oppgjør hvor ansvar 
og skyld er plassert, sier personalleder.

Misjonsorganisasjoner ble varslet om seksuelle krenkelser

KRENKELSE

I en kronikk i Dagen i fjor høst gikk generalsekretærene i fire misjonsorganisasjoner sammen om å utfordre personer i Kristen-Norge som hadde erfart overgrep og krenkelser om å ta kontakt og fortelle sine historier. Det førte til fire #metoo-varsler.

Mellomkirkelig råd, misjon og dialog

SYNSPUNKT

Det er ingenting i kronikken til Øyvind Åsland og Hjalmar Bø som MKR ikke er enig i, og i synet på islam kan jeg vanskelig se noen teologiske motsetninger mellom MKR og Misjonssambandet.