Pastor beklager egen lederstil

Hillsong

En rekke personer i Hillsong-menigheter har varslet om pastor Jostein Krogedals lederstil. – Jeg har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til folk, sier pastoren til Dagen.

Sønnen som ble hjemme

debatt

Livet har fart ulikt med oss. Troserfaringene er forskjellige. Noen er blitt «bevart», andre har «falt fra» og noen av dem har gjort det som nokså klisjéaktig kalles «en reise».

Vokste opp med åpent forhold til karismatikken

klangbunn

Tidligere Normisjon-generalsekretær Rolf Kjøde mener den moderne karismatikken hadde klangbunn også i bedehusmiljøer. Men han advarer mot en karismatikk som gjør det for lett for skeptikere å distansere seg.

Da lutheranere 
åpnet seg 
for Ånden

oase 40 år

– Konklusjonen vår ble at 
karismatikken var et akseptert sidespor i 
Den norske kirke, sier Jan Gossner 40 år 
etter det første Helligånd-seminaret.

Brennende barn

lederartikkel

En kristen menighet har ikke et eneste brent barn å miste.

– Vekkelse kan være et langtidsprosjekt

omvendelse

Teologiforsker Silje Kvamme Bjørndal oppfordrer menighetene til å senke skuldrene. Når sekulære mennesker møter 
Gud er det ofte en langsom prosess.

«Jeg er Guds favoritt»?

kristenliv

Påstanden har vokst fram fra en økende erkjennelse av at mange mennesker – selv kristne – sliter med å oppleve seg selv som elsket av Gud.

Dagen derpå - et personlig sukk

frispark

Når det gjelder disse tøffere sidene ved lederskap og disippelgjøring når ikke ekteparet Christiansen sitt forbilde til anklene en gang.

Gir ros for åpenhet om maktmisbruk

kristent lederskap

Hans Eskil Vigdel etterlyser samme åpenhet om maktbruk fra sine tidligere ledere i Jesus Revolution.

En god Gud

synspunkt

Anders Torp har inspirert meg til å skrive min egen bønn, og å vise mitt ansikt. Kanskje bønnen ikke bare er min, men vår – vi som tror – inspirert av bønnen til ham som ikke selv våger å tro.

Hvem er Gud?

kronikk

Guden jeg trodde på – ut fra det gudsbildet jeg hadde – har jeg nå skrevet en ærlig og oppriktig bønn til. Jeg håper at om Gud virkelig finnes – så vil Gud høre min bønn og vekke kristenfolkets varslere mot usunn tro, skadelige gudsbilder og destruktive kristne ledere.

Oppreist fra de døde

under

Jesus vekket opp døde – men skjer det også i dag?

Avslo invitasjon til debatt

jesus revolution

Anne Christiansen var med å grunnlegge Jesus Revolution, men avslo invitasjonen til debatt med kritikeren Rut Helen Gjævert på Protestfestivalen i Kristiansand.

Sunn og usunn helbredelsespraksis

kronikk

Hvis helbredelse blir et «trospress» som får syke til å føle at det er noe galt med dem fordi de ikke blir helbredet, har noe i forkynnelse og praksis feilet.

Han har leid Emirates stadion

konferanse

– Om du vil flykte fra Gud så kommer Djevelen til å ordne med transport, sa briten Canon J. John i sin åpningstale til Livets Ords store Europa­konferanse. Selv har han leid en av Englands største fotballstadioner til vekkelsesmøter.

Rosenius og moderne karismatikk

innspel

Dei svara som Oase-leiinga har gitt på den kritikken som er reist, er overflatiske og går ikkje til problemet.

Oase-lederne tar mediepause

avisfri

Lederskapet i Oase velger å ha fullt fokus på stevnet som begynner i dag og kobler ut kritikk og diskusjoner.

Karismatikk for «kvardagskristne»

synspunkt

Når Oase har sett det som sitt kall å sette nådegaver og Åndsfylde i fokus, er det i lydighet mot Guds ord. Lengselen etter Guds nærhet er der fordi Den Hellige Ånd bor i oss.

Tar oppgjør med karismatikken

pinsebevegelsen

– Vi elsker ilden. 
Den er symbolet på vår bevegelse. Men 
den har brent for mange, sier Egil Svartdahl.

110 år etter pastor Barratts åndsdåp

filadelfia-jubileum

22.juni var det hundre år siden pastor Thomas Ball Barratts alliansemenighet i Kristiania ble ordnet som pinsemenighet, og ordningen trådte i kraft 26. juni 1916. Det er all grunn til å gratulere Filadelfia, Oslo med jubileet! Men veien dit skulle være lang og kampfull.

Vår forakt for svakhet

kronikk

Reaksjonene ble sterke da jeg for en tid siden i en sammenheng brukte ordene: svakhetens teologi. Det ville noen ha seg frabedt. Vi var da vel sterke i Herren!

– Ok at veksten avtar

misjon

– For ti år siden snakket ingen kristne i Mongolia om teologi. Det var for tidlig. Nå er det mye snakk om hva det er å være kristen, hvordan leve som kristen og økt oppmerksomhet om bibelkunnskap, sier pastor Purevdorj Jamsran, også kalt Puje.

Hjertesukk

sannhetens ord

Vårt største ønske er gjenforening med tre barn,svigerbarn og 7 barnebarn. Barnebarn vi enda ikke har hilst på. Nitten år med ingen kontakt er nok.

Oase og ekstrem karismatikk

synspunkt

Vi trenger forkynnere som er med på å bryte ned disse murene av gudløs virkelighetsforståelse, og som i større grad enn vi er vant til kan vitne om tegn og undre.

Kan jeg få være den jeg er?

meninger

Det kan lett bli slik i disse miljøene at den ene vil overgå den andre i antall helbredelser og mirakler.

Svar til Krista Svensrud

sannhetens ord

Du påstår at vi er enere til å vrenge på ting. Ingen av disse påstandene er jo sanne.

Menigheten fikk ikke Ekerhovd

prestestilling

Einar Ekerhovd var på førsteplass i menighetsrådets innstilling, men bispedømmerådet valgte en annen prest til Loddefjord kirke - igjen.

Skeptiker ble overbevist av Redding-besøk

Kristenliv

Lengselen etter en menighet som fungerte «naturlig overnaturlig» trakk Sverre Bjørnhaug til Bethel Redding, som første norske kristne leder. Spontan skuffelse ble vendt til varig begeistring.

Tid for oppgjør med Bill Johnson

Kristenliv

Han reduserer Jesus ved å se bort fra hans guddommelighet. Samtidig opphøyer han det åndsfylte menneske til Jesu nivå. Dette kommer klarest frem i Johnsons lære om hvordan Jesus ble «en kristus», altså, en salvet.

Menigheter lover bort profetier

Kristenliv

Det er ikke bare i Oase profetier loves bort, og predikanter advarer mot sterke løfter på Guds vegne. Andre ser gjerne at det profeteres mer.