Frimodige kvinner

debatt

Finnes det fortsatt ubevisste holdninger som hindrer kvinner i tjeneste?

– Vi har jo Espen Ottosen

forsiktige

Frikirke-Norge lar andre ta støyten i kampen for det klassiske ekteskapet, mener Dagen-spaltist Johannes Kleppa. Pinse- og baptistledere protesterer lite på beskrivelsen.