Flere flykter fra farer

Lederartikkel

Det betyr at 44.500 mennesker ble drevet på flukt hver eneste dag, eller at én person blir fordrevet annethvert sekund året rundt.

Presisering om trossamfunn

Normisjon

Min hensikt var først og fremst å orientere, og ikke aktivt oppfordre til utmelding av Den norske kirke. Hvis det jeg gjorde ble oppfattet som det siste, ønsker jeg å beklage det.

Kirke i levende live

lederartikkel

La oss ta utfordringene fra Bymisjonens oransje skjerf og den jordanske pastoren. La oss prøve å løfte blikket ut over travelheten og aktivitetene.

Holdt kurs i bedehus-gravferd

Gravferd

− Bakgrunnen for kurset er at vi har opprettet ImF Trossamfunn. Et spørsmål som har kommet opp, er: Får vi en verdig begravelse? sier Kretsleder i Sunnmøre Indremisjon

Kjenner seg igjen i deler av kritikken

kristent fellesskap

Forkynner Erling Thu forstår langt på vei at tidligere medlemmer av Kristent Fellesskap kan ha opplevd lederskapet i menigheten som autoritært.

Frimodig exodus

den norske kirke

På den annen side er det heller ikke bra om freden senker seg over kirkelandskapet og vi kommer til å tenke at den nye læren i Dnk er til å leve med.

Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

– Gi barna ansvar i gudstjenesten

menighet

Kirken trenger nye brennende kristne om den skal overleve i fremtiden, mener sogneprest Jostein Tegnér. Han gir barna liturgiske oppgaver i håp om å vekke deres interesse.

Frykter det vil utmagre kirken

gravferd

Regjeringnen signaliserer at ansvaret for gravferder kan flyttes fra Den norske kirke.

Søppelkvinnen fra Aleppo

aleppo

Vi forskyver problemene fremfor å løse de faktiske grunnene til at 65 millioner mennesker er uten noe de kaller «hjem».

En ærlig festtale

leder

Det svekker ikke en organisasjons integritet når ledere erkjenner feil, plasserer ansvar der det hører hjemme, ber om tilgivelse og gir ofrene oppreisning.

Ta ansvar for den kristne bok!

innspill

Det er litt symboltungt at det er nett i jubileumsåret for Bibelselskapet at den kristne bokhandlarkjeda Vivo må kasta inn handkledet.

Religion som ikke koster noe

leder

Ordbruken som har vært benyttet i denne saken bidrar til en ubegrunnet mistenkeliggjøring.

Vårt samfunn gjennomgår en revolusjon

debatt

Idéen om at både mor og far har egenskaper som hver for seg er viktige for barna er ikke lenger gyldig. Og konsekvensene har vist seg å være enorme.

Folkeaksjon av foreldre mot mobbing

synspunkt

«Systemsvikt», kalles det når Odin på 13 år ikke orker å leve lenger på grunn av mobbing. «Systemsvikt» kalles det også når ei jente på 13 kollapser på familiehytta nyttårsaften fordi ingen 
har stoppet mobberne tidsnok.

Ikke ta fra dem ansvaret

synspunkt

Hvilken innsikt er det vi mangler, som kan rettferdiggjøre den meningsløse volden? Hvor mange ganger skal vi måtte høre etter et angrep at politi og etterretningsvesen kjente til radikalisering av en eller flere av gjerningsmennene – uten å ha foretatt seg noe?

Mannens kall og ansvar

debatt - skaperordning

Jeg er så takknemlig! Takknemlig for å ha gode kvinnelige forbilder i Bibelen. Rollemodeller som ikke lot seg korrumpere av smiger.

En langvarig katastrofe

leder

Syrias naboland trenger betydelig støtte for å makte å ta seg av den enorme flyktningstrømmen.

Hvem har skylda for terror?

globalt perspektiv

Min stemme går til den politikeren som ikke fokuserer på å holde terroren ute, men gjør noe med roten til den, skriver Kristian Lande.

Frykten for de fremmede

leder

Det er en fallitterklæring hvis kristne nærer grumsete holdninger til mennesker fra andre kulturer og med annen hudfarge.

Den nye haugianismen

verdiskapning

Jesus snakker ofte om vårt ansvar for de fattige og lidende. Poenget er at man ofte kan gjøre vel så mye for disse som næringslivsleder eller jurist, skriver Hermund Haaland.

Til oss som har fått mye

lederartikkel

Det er stort ansvar knyttet til å ha fått mye, både av goder og av kunnskap om andres situasjon.

Alltid nær?

Kristenliv

Om vi føler at Gud har kom­met på av­stand, er det enten fordi han skju­ler seg for oss eller fordi vi over tid har truk­ket oss bort fra ham.

I klemma mellom ansvar og populisme

Samfunn

Fremskrittspartiet avvikler denne helgen sitt første landsmøte som regjeringsparti. Det innebærer både utfordringer og muligheter for et parti som har valgt å ta ansvar, men som fortsatt vil være populistisk.

Stor pågang til nødtelefonen for barn

Samfunn

Alarmte­le­fo­nen for barn og unge får i snitt 25 te­le­fo­ner dag­lig fra volds­ut­sat­te barn og be­kym­re­de voks­ne. Men mange kom­mu­ner er sløve med å re­kla­me­re for alarmte­le­fo­nen.

Generasjonskamp i kristen-Norge

Meninger

I stedet for å bruke krefter på å bevare det bestående, trengs eldre kristne som evner å aktivt støtte og samtidig veilede yngre ledere med egen visdom og erfaring.

Sommerstevnene inn i medievarmen?

Kristenliv

Det er som­mer, og ti­tu­sen­vis av krist­ne sam­les på stev­ner rundt i hele lan­det. Her er ma­te­ria­le for en rekke gode re­por­ta­sjer, både for lo­kal­pres­se og riks­me­die­ne. Pro­ble­met er at medie­ne som regel er fra­væ­ren­de. Hvem sitt an­svar er det?

Barn trenger beskyttelse fra porno

Samfunn

- I en fase der barna lurer på hva som er nomalt og om de selv er normale, bør vi tilby dem svar fra virkeligheten. Og mobil- og nettoperatører må pålegges å tilby gratis filter som sperrer porno ute.