Når blir fine ord usunne?

åndelig manipulasjon

Misjonsbladet Utsyn har jaktet på historier om åndelig manipulering. Det viste seg at det var få av dem i egne rekker.

Rikene som ble knust

andakt

«Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne ...» (Dan 2,44).

Jesus tok skylda!

andakt

«Tolleren sa: ‹Gud, vær meg synder nådig!›.» (Luk 18,13).

Den første

andakt

«Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Markus 9:35–37.

Åndelig manipulasjon

debatt

Jeg er både sjokkert og skuffet over hvordan Kari Holmås (bildet) i sin posisjon som forkynner og sjelesørger har gått fram.

Høre og gjøre

andakt

«Så kommer de til deg i store skarer, og de setter seg ned foran deg som mitt folk og hører dine ord, men de gjør ikke etter dem, for det som er etter deres smak, det gjør de, og til vinning står deres hu.» (Esek. 33:31)


17. mai

andakt

Det var i går, men tankene lever stadig i meg:
 Grunnlovsdag!
 Feiring av frihet!


Den norske kirke under Guds dom

åndelige forfall

Den norske kirke har kommet under Guds dom. Det vitner Guds Ord og utviklingen i kirken om. Det har nok vært åndelig forfall før i historien, men aldri har Den norske kirke sunket ned i en slik avgrunn. Den norske kirke er sannelig tapt!

Kurser i eldres åndelige helse

sykehjem

Byråd Rebekka Ljosland (KrF) understreker i ny sykehusplan at åndelig omsorg er viktig for beboere på sykehjem.

Depositum

ANDAKT

«Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser.»

Bibel og erfaring

i fokus

Et element som en har kunnet registrere i teologisk debatt den senere tid, er spørsmålet om erfaringens plass i bibeltolkningen.

Kristus

andakt

Hver gang du påkaller Kristus eller kaller deg en kristen, knytter du kontakt tilbake til frelsesløftene.

Åndelige fedre og mødre

synspunkt

Hjemme hos deg, på bedehuset eller i parken. 
Du vet ikke alt. Men du vet mer enn du tror.

Når det usynlige vert synlig

kronikk

Nå kan vi snakke opent om under og helbreding! Ein stor takk til Margreth Olin og hennar kjenslevare og ærlige dokumentar om Joralf Gjerstad, Småsamannen. NRK sin Ole Torp tok det også opp på ein respektfull måte i sin nye programserie.

Einskap på apostolisk grunn

kronikk

Vi må opne dette rommet for å tenke lange og viktige tankar saman for den lutherske kyrkja i Norge.

Røtter

andakt

«Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt.» Jer 17,7–8

Guds familie

andakt

«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds familie.» Efeserne 2,19

Fikk mareritt av «satan-mantra»

yoga

En sykepleier som meldte seg på kurs i MediYoga ble redd etter andre kurskveld. Lege Sven Weum anbefaler folk å tenke nøye gjennom hva slags åndelighet man vil åpne seg for.

En rettighet og en forpliktelse

kronikk

Hvordan den enkelte tjeneste-mottaker blir møtt på dette livsområdet, varierer etter hvilke tjenesteytere som er på jobb.

Åndelig omsorg i sårbare faser

leder

Etter hvert som vi blir eldre, opplever mange av oss at bevisstheten om vår egen dødelighet blir sterkere. Da vokser gjerne også behovet for å snakke med andre om livet, døden og evigheten.

Krik-presten

fellesskap

Denne uken tilbringer KRIK-prest Bjørnulf Tveit Benestad på Arena, en leir i regi av Kristen Idrettskontakt (KRIK). Rundt 800 deltakere og 325 ledere er samlet om det som er årets tema.

En blind flekk i sommerdekningen

leder

Det rare er at dette mylderet av åndelig folkeliv i stor grad går under radaren i de store riksmediene.

«Konservativ krise»

synspunkt

De første årene i min tid som bibelskolelærer undret jeg meg ofte over den nesten fullstendige mangel på bibelkunnskap hos svært mange unge som begynte på bibelskolen.

Kirkens politiske mandat

leder

En åndelighet som er frikoblet fra livet på jorden er ikke kristen, skriver Dagen på lederplass.

La deg prege av Kristi sinnelag

andakt

Mest av alt ønsker Gud i himmelen å se Kristi eget sinnelag i våre liv, skriver Leif Frode Svendsen i andakten.